Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2015/2526(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B8-0099/2015

Debaty :

PV 09/02/2015 - 13
CRE 09/02/2015 - 13

Głosowanie :

PV 11/02/2015 - 9.19
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0033

Protokół
Poniedziałek, 9 lutego 2015 r. - Strasburg

13. Przedłużenie mandatu Forum Zarządzania Internetem (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenie Komisji: Przedłużenie mandatu Forum Zarządzania Internetem (2015/2526(RSP))

Andrus Ansip (wiceprzewodniczący Komisji) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrały: Pilar del Castillo Vera w imieniu grupy PPE, Petra Kammerevert w imieniu grupy S&D, i Vicky Ford w imieniu grupy ECR.

PRZEWODNICTWO: Olli REHN
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Kaja Kallas w imieniu grupy ALDE, Michel Reimon w imieniu grupy Verts/ALE, John Stuart Agnew w imieniu grupy EFDD, Jean-François Jalkh niezrzeszony, Sabine Verheyen, Miroslav Poche, Dita Charanzová, Julia Reda, Mylène Troszczynski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Josef Weidenholzer, Marietje Schaake, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Krisztinę Morvai, Gilles Lebreton, Angelika Niebler, Nicola Danti, Massimiliano Salini, José Blanco López, Paul Rübig, Maria Spyraki i Eva Paunova.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Lambert van Nistelrooij, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Bill Etheridge, Michaela Šojdrová, Victor Negrescu, József Nagy, Michał Boni i Krisztina Morvai.

Głos zabrali: Andrus Ansip i Krisztina Morvai, w sprawie wystąpienia swojego przedmówcy (Przewodniczący przypomniał obowiązujące przepisy).

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Pilar del Castillo Vera, Sabine Verheyen, Jerzy Buzek, Michał Boni i Róża Gräfin von Thun und Hohenstein w imieniu grupy PPE, Dan Nica, Petra Kammerevert, Renato Soru, José Blanco López, Nicola Danti i Miroslav Poche w imieniu grupy S&D, oraz Kaja Kallas, Dita Charanzová, Morten Helveg Petersen, Pavel Telička, Marietje Schaake i Filiz Hyusmenova w imieniu grupy ALDE, w sprawie przedłużenia mandatu Forum Zarządzania Internetem (2015/2526 (RSP)) (B8-0099/2015);

- Michel Reimon i Julia Reda w imieniu grupy Verts/ALE, oraz Cornelia Ernst i Curzio Maltese w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie przedłużenia mandatu Forum Zarządzania Internetem (2015/2526(RSP)) (B8-0121/2015);

- Evžen Tošenovský, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel i Marek Józef Gróbarczyk w imieniu grupy ECR, w sprawie przedłużenia mandatu Forum Zarządzania Internetem (2015/2526(RSP)) (B8-0130/2015);

- David Borrelli, Dario Tamburrano, Laura Ferrara, Marco Zullo, Isabella Adinolfi, Tiziana Beghin i Rolandas Paksas w imieniu grupy EFDD, w sprawie przedłużenia mandatu Forum Zarządzania Internetem (2015/2526(RSP)) (B8-0131/2015).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.19 protokołu z dnia 11.2.2015.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności