Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2015/2526(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B8-0099/2015

Dezbateri :

PV 09/02/2015 - 13
CRE 09/02/2015 - 13

Voturi :

PV 11/02/2015 - 9.19
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0033

Proces-verbal
Luni, 9 februarie 2015 - Strasbourg

13. Reînnoirea mandatului Forumului pentru guvernanța internetului (dezbatere)
CRE

Declarație a Comisiei: Reînnoirea mandatului Forumului pentru guvernanța internetului (2015/2526(RSP))

Andrus Ansip (vicepreședinte al Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit: Pilar del Castillo Vera, în numele Grupului PPE, Petra Kammerevert, în numele Grupului S&D, și Vicky Ford, în numele Grupului ECR.

A PREZIDAT: Olli REHN
Vicepreședinte

Au intervenit: Kaja Kallas, în numele Grupului ALDE, Michel Reimon, în numele Grupului Verts/ALE, John Stuart Agnew, în numele Grupului EFDD, Jean-François Jalkh, neafiliat, Sabine Verheyen, Miroslav Poche, Dita Charanzová, Julia Reda, Mylène Troszczynski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Josef Weidenholzer, Marietje Schaake, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Krisztina Morvai, Gilles Lebreton, Angelika Niebler, Nicola Danti, Massimiliano Salini, José Blanco López, Paul Rübig, Maria Spyraki și Eva Paunova.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Lambert van Nistelrooij, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Bill Etheridge, Michaela Šojdrová, Victor Negrescu, József Nagy, Michał Boni și Krisztina Morvai.

Au intervenit: Andrus Ansip și Krisztina Morvai, cu privire la intervenția acestuia (Președintele a reamintit regulile în vigoare).

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

- Pilar del Castillo Vera, Sabine Verheyen, Jerzy Buzek, Michał Boni și Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, în numele Grupului PPE, Dan Nica, Petra Kammerevert, Renato Soru, José Blanco López, Nicola Danti și Miroslav Poche, în numele Grupului S&D, și Kaja Kallas, Dita Charanzová, Morten Helveg Petersen, Pavel Telička, Marietje Schaake și Filiz Hyusmenova, în numele Grupului ALDE, referitoare la reînnoirea mandatului Forumului pentru guvernanța internetului (2015/2526(RSP)) (B8-0099/2015);

- Michel Reimon și Julia Reda, în numele Grupului Verts/ALE, și Cornelia Ernst și Curzio Maltese, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la reînnoirea mandatului Forumului pentru guvernarea internetului (2015/2526(RSP)) (B8-0121/2015);

- Evžen Tošenovský, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel și Marek Józef Gróbarczyk, în numele Grupului ECR, referitoare la reînnoirea mandatului Forumului pentru guvernanța internetului (2015/2526(RSP) (B8-0130/2015);

- David Borrelli, Dario Tamburrano, Laura Ferrara, Marco Zullo, Isabella Adinolfi, Tiziana Beghin și Rolandas Paksas, în numele Grupului EFDD, referitoare la reînnoirea mandatului Forumului pentru guvernanța internetului (2015/2526(RSP)) (B8-0131/2015).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.19 al PV din 11.2.2015.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate