Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2526(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-0099/2015

Rozpravy :

PV 09/02/2015 - 13
CRE 09/02/2015 - 13

Hlasovanie :

PV 11/02/2015 - 9.19
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0033

Zápisnica
Pondelok, 9. februára 2015 - Štrasburg

13. Obnovenie mandátu fóra o riadení internetu (rozprava)
CRE

Vyhlásenie Komisie: Obnovenie mandátu fóra o riadení internetu (2015/2526(RSP))

Andrus Ansip (podpredseda Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Pilar del Castillo Vera v mene skupiny PPE, Petra Kammerevert v mene skupiny S&D a Vicky Ford v mene skupiny ECR.

PREDSEDNÍCTVO: Olli REHN
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Kaja Kallas v mene skupiny ALDE, Michel Reimon v mene skupiny Verts/ALE, John Stuart Agnew v mene skupiny EFDD, Jean-François Jalkh – nezaradený poslanec, Sabine Verheyen, Miroslav Poche, Dita Charanzová, Julia Reda, Mylène Troszczynski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Josef Weidenholzer, Marietje Schaake, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Krisztina Morvai, Gilles Lebreton, Angelika Niebler, Nicola Danti, Massimiliano Salini, José Blanco López, Paul Rübig, Maria Spyraki a Eva Paunova.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Lambert van Nistelrooij, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Bill Etheridge, Michaela Šojdrová, Victor Negrescu, József Nagy, Michał Boni a Krisztina Morvai.

Vystúpili: Andrus Ansip a Krisztina Morvai, k vystúpeniu Andrusa Ansipa (predseda pripomenul platné pravidlá).

Návrhy uznesení predložené na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Pilar del Castillo Vera, Sabine Verheyen, Jerzy Buzek, Michał Boni a Róża Gräfin von Thun und Hohenstein v mene skupiny PPE, Dan Nica, Petra Kammerevert, Renato Soru, José Blanco López, Nicola Danti a Miroslav Poche v mene skupiny S&D, et Kaja Kallas, Dita Charanzová, Morten Helveg Petersen, Pavel Telička, Marietje Schaake a Filiz Hyusmenova v mene skupiny ALDE, o obnovení mandátu Fóra pre správu internetu (2015/2526(RSP)) (B8-0099/2015);

- Michel Reimon a Julia Reda v mene skupiny Verts/ALE, et Cornelia Ernst a Curzio Maltese v mene skupiny GUE/NGL, o obnovení mandátu Fóra o riadení internetu (2015/2526(RSP)) (B8-0121/2015);

- Evžen Tošenovský, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel a Marek Józef Gróbarczyk v mene skupiny ECR, o obnovení mandátu Fóra pre správu internetu (2015/2526(RSP)) (B8-0130/2015);

- David Borrelli, Dario Tamburrano, Laura Ferrara, Marco Zullo, Isabella Adinolfi, Tiziana Beghin a Rolandas Paksas v mene skupiny EFDD, o obnovení mandátu fóra o riadení internetu (2015/2526(RSP)) (B8-0131/2015).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.19 zápisnice zo dňa 11.2.2015.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia