Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2526(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0099/2015

Debatter :

PV 09/02/2015 - 13
CRE 09/02/2015 - 13

Omröstningar :

PV 11/02/2015 - 9.19
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0033

Protokoll
Måndagen den 9 februari 2015 - Strasbourg

13. Förlängningen av mandatet för Forumet för förvaltning av internet (debatt)
CRE

Uttalande av kommissionen: Förlängningen av mandatet för Forumet för förvaltning av internet (2015/2526(RSP))

Andrus Ansip (vice ordförande för kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Pilar del Castillo Vera för PPE-gruppen, Petra Kammerevert för S&D-gruppen, och Vicky Ford för ECR-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Olli REHN
Vice talman

Talare: Kaja Kallas för ALDE-gruppen, Michel Reimon för Verts/ALE-gruppen, John Stuart Agnew för EFDD-gruppen, Jean-François Jalkh, grupplös, Sabine Verheyen, Miroslav Poche, Dita Charanzová, Julia Reda, Mylène Troszczynski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Josef Weidenholzer, Marietje Schaake, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Krisztina Morvai, Gilles Lebreton, Angelika Niebler, Nicola Danti, Massimiliano Salini, José Blanco López, Paul Rübig, Maria Spyraki och Eva Paunova.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Lambert van Nistelrooij, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Bill Etheridge, Michaela Šojdrová, Victor Negrescu, József Nagy, Michał Boni och Krisztina Morvai.

Talare: Andrus Ansip och Krisztina Morvai, som yttrade sig om Ansips inlägg. (Talmannen påminde om de gällande reglerna.)

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

- Pilar del Castillo Vera, Sabine Verheyen, Jerzy Buzek, Michał Boni och Róża Gräfin von Thun und Hohenstein för PPE-gruppen, Dan Nica, Petra Kammerevert, Renato Soru, José Blanco López, Nicola Danti och Miroslav Poche för S&D-gruppen och Kaja Kallas, Dita Charanzová, Morten Helveg Petersen, Pavel Telička, Marietje Schaake och Filiz Hyusmenova för ALDE-gruppen, om förlängningen av mandatet för Forumet för förvaltning av internet (2015/2526(RSP)) (B8-0099/2015),

- Michel Reimon och Julia Reda för Verts/ALE-gruppen och Cornelia Ernst och Curzio Maltese för GUE/NGL-gruppen, om förlängningen av mandatet för Forumet för förvaltning av internet (2015/2526(RSP)) (B8-0121/2015),

- Evžen Tošenovský, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel och Marek Józef Gróbarczyk för ECR-gruppen, om förlängningen av mandatet för Forumet för förvaltning av internet (2015/2526(RSP)) (B8-0130/2015),

- David Borrelli, Dario Tamburrano, Laura Ferrara, Marco Zullo, Isabella Adinolfi, Tiziana Beghin och Rolandas Paksas för EFDD-gruppen, om förlängningen av mandatet för Forumet för förvaltning av internet (2015/2526(RSP)) (B8-0131/2015).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.19 i protokollet av den 11.2.2015.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy