Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2014/2875(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

O-000091/2014 (B8-0101/2015)

Rozpravy :

PV 09/02/2015 - 14
CRE 09/02/2015 - 14

Hlasování :

Přijaté texty :


Zápis
Pondělí, 9. února 2015 - Štrasburk

14. Označování země původu složek masa u zpracovaných potravin (rozprava)
CRE

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000091/2014), kterou pokládá Giovanni La Via za výbor ENVI Komisi: Označování země původu složek masa u zpracovaných potravin (2014/2875(RSP)) (B8-0101/2015)

Giovanni La Via (předseda výboru ENVI) rozvinul otázku.

Jyrki Katainen (místopředseda Komise) odpověděl na otázku.

Vystoupili: Renate Sommer za skupinu PPE, která rovněž odpověděla na dvě otázky, které zvednutím modré karty položili Franz Obermayr a Tibor Szanyi, Glenis Willmott za skupinu S&D, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Michaela Šojdrová, Jørn Dohrmann za skupinu ECR, který rovněž odpověděl na dvě otázky, které zvednutím modré karty položily Renate Sommer a Margrete Auken, Anneli Jäätteenmäki za skupinu ALDE, Lynn Boylan za skupinu GUE/NGL, Keith Taylor za skupinu Verts/ALE, Piernicola Pedicini za skupinu EFDD, který rovněž odpověděl na dvě otázky, které zvednutím modré karty položili Marc Tarabella a Renate Sommer, a Zoltán Balczó – nezařazený poslanec.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ryszard CZARNECKI
místopředseda

Vystoupili: Angélique Delahaye, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Bronis Ropė, Simona Bonafè, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Giulia Moi, Mark Demesmaeker, Jan Huitema, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Janusz Wojciechowski, Luke Ming Flanagan, Martin Häusling, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Gesine Meissner, Julia Reid, Iveta Grigule, Andrzej Grzyb, Susanne Melior, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Renate Sommer, Janusz Wojciechowski, Gesine Meissner, Anja Hazekamp, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil József Nagy, Eleonora Evi, Philippe Loiseau, Elisabetta Gardini, Daciana Octavia Sârbu, Beata Gosiewska, Marit Paulsen, Lidia Senra Rodríguez, Franz Obermayr a Elisabeth Köstinger, Karin Kadenbach, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil József Nagy, James Nicholson, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Annie Schreijer-Pierik, Paolo De Castro, Zbigniew Kuźmiuk, Norbert Lins, Pavel Poc, Cristian-Silviu Buşoi, Biljana Borzan, Mairead McGuinness, Jytte Guteland, Tom Vandenkendelaere, Christel Schaldemose a Eric Andrieu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Deirdre Clune, Marc Tarabella, Notis Marias, Marijana Petir, Tibor Szanyi, Ruža Tomašić a Giulia Moi.

Vystoupil Jyrki Katainen.

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Giovanni La Via, Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Keith Taylor a Piernicola Pedicini za výbor ENVI o označování země původu masa u zpracovaných potravin (2014/2875(RSP)) (B8-0097/2015).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 9.20 zápisu ze dne 11.2.2015.

Právní upozornění - Ochrana soukromí