Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2014/2875(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

O-000091/2014 (B8-0101/2015)

Arutelud :

PV 09/02/2015 - 14
CRE 09/02/2015 - 14

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :


Protokoll
Esmaspäev, 9. veebruar 2015 - Strasbourg

14. Töödeldud toitudes sisalduva liha päritoluriigi märkimine (arutelu)
Istungi stenogramm

Suuliselt vastatav küsimus (O-000091/2014), mille esitas(id) Giovanni La Via ENVI komisjoni nimel komisjonile: Päritoluriigi märkimine töödeldud toiduainetes sisalduva liha puhul (2014/2875(RSP)) (B8-0101/2015);

Giovanni La Via (ENVI komisjoni esimees) esitas küsimuse.

Jyrki Katainen (komisjoni asepresident) vastas küsimusele

Sõna võtsid Renate Sommer fraktsiooni PPE nimel, kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Franz Obermayr ja Tibor Szanyi, Glenis Willmott fraktsiooni S&D nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Michaela Šojdrová, Jørn Dohrmann fraktsiooni ECR nimel, kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Renate Sommer ja Margrete Auken, Anneli Jäätteenmäki fraktsiooni ALDE nimel, Lynn Boylan fraktsiooni GUE/NGL nimel, Keith Taylor fraktsiooni Verts/ALE nimel, Piernicola Pedicini fraktsiooni EFDD nimel, kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Marc Tarabella ja Renate Sommer, ja Zoltán Balczó (fraktsioonilise kuuluvuseta).

ISTUNGI JUHATAJA: Ryszard CZARNECKI
asepresident

Sõna võtsid Angélique Delahaye, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Bronis Ropė, Simona Bonafè, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Giulia Moi, Mark Demesmaeker, Jan Huitema, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Janusz Wojciechowski, Luke Ming Flanagan, Martin Häusling, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Gesine Meissner, Julia Reid, Iveta Grigule, Andrzej Grzyb, Susanne Melior, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Renate Sommer, Janusz Wojciechowski, Gesine Meissner, Anja Hazekamp, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas József Nagy, Eleonora Evi, Philippe Loiseau, Elisabetta Gardini, Daciana Octavia Sârbu, Beata Gosiewska, Marit Paulsen, Lidia Senra Rodríguez, Franz Obermayr ja Elisabeth Köstinger, Karin Kadenbach, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas József Nagy, James Nicholson, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Annie Schreijer-Pierik, Paolo De Castro, Zbigniew Kuźmiuk, Norbert Lins, Pavel Poc, Cristian-Silviu Buşoi, Biljana Borzan, Mairead McGuinness, Jytte Guteland, Tom Vandenkendelaere, Christel Schaldemose ja Eric Andrieu.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Deirdre Clune, Marc Tarabella, Notis Marias, Marijana Petir, Tibor Szanyi, Ruža Tomašić ja Giulia Moi.

Sõna võttis Jyrki Katainen.

Kodukorra artikli 128 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanek:

- Giovanni La Via, Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Keith Taylor ja Piernicola Pedicini ENVI komisjoni nimel töödeldud toitudes sisalduva liha päritoluriigi märkimise kohta (2014/2875(RSP)) (B8-0097/2015).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 11.2.2015protokoll punkt 9.20.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika