Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2014/2875(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odaberite dokument :

Podneseni tekstovi :

O-000091/2014 (B8-0101/2015)

Rasprave :

PV 09/02/2015 - 14
CRE 09/02/2015 - 14

Glasovanja :

Doneseni tekstovi :


Zapisnik
Ponedjeljak, 9. veljače 2015. - Strasbourg

14. Označivanje zemlje podrijetla mesa u prerađenoj hrani (rasprava)
Doslovno izvješće

Pitanje za usmeni odgovor (O-000091/2014) koje je postavio Giovanni La Via u ime Odbora ENVI Komisiji: Obilježavanje zemlje podrijetla mesnih sastojaka u prerađenoj hrani (2014/2875(RSP)) (B8-0101/2015);

Giovanni La Via (predsjednik Odbora ENVI) obrazložio je pitanje.

Jyrki Katainen (potpredsjednik Komisije) odgovorio je na pitanje.

Govorili su: Renate Sommer u ime Kluba zastupnika PPE-a, koja je također odgovorila na dva pitanja koja su podizanjem plave kartice postavili Franz Obermayr i Tibor Szanyi, Glenis Willmott u ime Kluba zastupnika S&D-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Michaela Šojdrová, Jørn Dohrmann u ime Kluba zastupnika ECR-a, koji je također odgovorio na dva pitanja koja su podizanjem plave kartice postavili Renate Sommer i Margrete Auken, Anneli Jäätteenmäki u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Lynn Boylan u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Keith Taylor u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Piernicola Pedicini u ime Kluba zastupnika EFDD-a, koji je također odgovorio na dva pitanja koja su podizanjem plave kartice postavili Marc Tarabella i Renate Sommer, i Zoltán Balczó, nezavisni zastupnik.

PREDSJEDA: Ryszard CZARNECKI
potpredsjednik

Govorili su: Angélique Delahaye, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Bronis Ropė, Simona Bonafè, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Giulia Moi, Mark Demesmaeker, Jan Huitema, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Janusz Wojciechowski, Luke Ming Flanagan, Martin Häusling, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Gesine Meissner, Julia Reid, Iveta Grigule, Andrzej Grzyb, Susanne Melior, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Renate Sommer, Janusz Wojciechowski, Gesine Meissner, Anja Hazekamp, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio József Nagy, Eleonora Evi, Philippe Loiseau, Elisabetta Gardini, Daciana Octavia Sârbu, Beata Gosiewska, Marit Paulsen, Lidia Senra Rodríguez, Franz Obermayr i Elisabeth Köstinger, Karin Kadenbach, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio József Nagy, James Nicholson, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Annie Schreijer-Pierik, Paolo De Castro, Zbigniew Kuźmiuk, Norbert Lins, Pavel Poc, Cristian-Silviu Buşoi, Biljana Borzan, Mairead McGuinness, Jytte Guteland, Tom Vandenkendelaere, Christel Schaldemose i Eric Andrieu.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Deirdre Clune, Marc Tarabella, Notis Marias, Marijana Petir, Tibor Szanyi, Ruža Tomašić i Giulia Moi.

Govorio je Jyrki Katainen.

Prijedlog rezolucije koji se podnosi na osnovi članka 128. stavka 5. Poslovnika i kojim se zaključuje rasprava:

- Giovanni La Via, Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Keith Taylor i Piernicola Pedicini, u ime Odbora ENVI, o označivanju zemlje podrijetla mesa u prerađenoj hrani (2014/2875(RSP)) (B8-0097/2015).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 9.20 zapisnika od 11. veljače 2015.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti