Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2014/2875(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

O-000091/2014 (B8-0101/2015)

Debatten :

PV 09/02/2015 - 14
CRE 09/02/2015 - 14

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Notulen
Maandag 9 februari 2015 - Straatsburg

14. Oorsprongsetikettering van vlees in verwerkte levensmiddelen (debat)
CRE

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000091/2014) van Giovanni La Via, namens de Commissie ENVI, aan de Commissie: Vermelding van het land van oorsprong van vlees op het etiket van bereide levensmiddelen (2014/2875(RSP)) (B8-0101/2015);

Giovanni La Via (voorzitter van de Commissie ENVI) licht de vraag toe.

Jyrki Katainen (vicevoorzitter van de Commissie) beantwoordt de vraag

Het woord wordt gevoerd door Renate Sommer, namens de PPE-Fractie, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Franz Obermayr en Tibor Szanyi, Glenis Willmott, namens de S&D-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Michaela Šojdrová, Jørn Dohrmann, namens de ECR-Fractie, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Renate Sommer en Margrete Auken, Anneli Jäätteenmäki, namens de ALDE-Fractie, Lynn Boylan, namens de GUE/NGL-Fractie, Keith Taylor, namens de Verts/ALE-Fractie, Piernicola Pedicini, namens de EFDD-Fractie, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Marc Tarabella en Renate Sommer, en Zoltán Balczó, niet-fractiegebonden lid.

VOORZITTER: Ryszard CZARNECKI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Angélique Delahaye, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Bronis Ropė, Simona Bonafè, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Giulia Moi, Mark Demesmaeker, Jan Huitema, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Janusz Wojciechowski, Luke Ming Flanagan, Martin Häusling, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Gesine Meissner, Julia Reid, Iveta Grigule, Andrzej Grzyb, Susanne Melior, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Renate Sommer, Janusz Wojciechowski, Gesine Meissner, Anja Hazekamp, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van József Nagy, Eleonora Evi, Philippe Loiseau, Elisabetta Gardini, Daciana Octavia Sârbu, Beata Gosiewska, Marit Paulsen, Lidia Senra Rodríguez, Franz Obermayr en Elisabeth Köstinger, Karin Kadenbach, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van József Nagy, James Nicholson, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Annie Schreijer-Pierik, Paolo De Castro, Zbigniew Kuźmiuk, Norbert Lins, Pavel Poc, Cristian-Silviu Buşoi, Biljana Borzan, Mairead McGuinness, Jytte Guteland, Tom Vandenkendelaere, Christel Schaldemose en Eric Andrieu.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Deirdre Clune, Marc Tarabella, Notis Marias, Marijana Petir, Tibor Szanyi, Ruža Tomašić en Giulia Moi.

Het woord wordt gevoerd door Jyrki Katainen.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 128, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Giovanni La Via, Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Keith Taylor en Piernicola Pedicini, namens de Commissie ENVI, over oorsprongsetikettering voor vlees in verwerkte levensmiddelen (2014/2875(RSP)) (B8-0097/2015).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.20 van de notulen van 11.2.2015.

Juridische mededeling - Privacybeleid