Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2014/2875(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

O-000091/2014 (B8-0101/2015)

Debaty :

PV 09/02/2015 - 14
CRE 09/02/2015 - 14

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Protokół
Poniedziałek, 9 lutego 2015 r. - Strasburg

14. Oznaczanie kraju pochodzenia mięsa w przetworzonych produktach żywnościowych (debata)
Pełne sprawozdanie

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000091/2014), które skierował Giovanni La Via, w imieniu komisji ENVI, do Komisji: Oznaczanie kraju pochodzenia składników mięsnych w przetworzonej żywności (2014/2875(RSP)) (B8-0101/2015)

Giovanni La Via (przewodniczący komisji ENVI) rozwinął pytanie.

Jyrki Katainen (wiceprzewodniczący Komisji) odpowiedział na pytanie.

Głos zabrali: Renate Sommer w imieniu grupy PPE, która odpowiedziała również na dwa pytania zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Franza Obermayra i Tibora Szanyiego, Glenis Willmott w imieniu grupy S&D, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Michaelę Šojdrovą, Jørn Dohrmann w imieniu grupy ECR, który odpowiedział również na dwa pytania zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Renate Sommer i Margrete Auken, Anneli Jäätteenmäki w imieniu grupy ALDE, Lynn Boylan w imieniu grupy GUE/NGL, Keith Taylor w imieniu grupy Verts/ALE, Piernicola Pedicini w imieniu grupy EFDD, który odpowiedział również na dwa pytania zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marka Tarabellę i Renate Sommer, oraz Zoltán Balczó niezrzeszony.

PRZEWODNICTWO: Ryszard CZARNECKI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Angélique Delahaye, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Bronisa Ropė, Simona Bonafè, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Giulię Moi, Mark Demesmaeker, Jan Huitema, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Janusza Wojciechowskiego, Luke Ming Flanagan, Martin Häusling, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Gesine Meissner, Julia Reid, Iveta Grigule, Andrzej Grzyb, Susanne Melior, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Renate Sommer, Janusz Wojciechowski, Gesine Meissner, Anja Hazekamp, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Józsefa Nagyego, Eleonora Evi, Philippe Loiseau, Elisabetta Gardini, Daciana Octavia Sârbu, Beata Gosiewska, Marit Paulsen, Lidia Senra Rodríguez, Franz Obermayr i Elisabeth Köstinger, Karin Kadenbach, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Józsefa Nagyego, James Nicholson, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Annie Schreijer-Pierik, Paolo De Castro, Zbigniew Kuźmiuk, Norbert Lins, Pavel Poc, Cristian-Silviu Buşoi, Biljana Borzan, Mairead McGuinness, Jytte Guteland, Tom Vandenkendelaere, Christel Schaldemose i Eric Andrieu.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Deirdre Clune, Marc Tarabella, Notis Marias, Marijana Petir, Tibor Szanyi, Ruža Tomašić i Giulia Moi.

Głos zabrał Jyrki Katainen.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 128 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Giovanni La Via, Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Keith Taylor i Piernicola Pedicini, w imieniu komisji ENVI, w sprawie oznaczania kraju pochodzenia mięsa w przetworzonej żywności (2014/2875(RSP)) (B8-0097/2015).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.20 protokołu z dnia 11.2.2015.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności