Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2014/2875(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

O-000091/2014 (B8-0101/2015)

Dezbateri :

PV 09/02/2015 - 14
CRE 09/02/2015 - 14

Voturi :

Texte adoptate :


Proces-verbal
Luni, 9 februarie 2015 - Strasbourg

14. Indicarea pe etichetă a țării de origine a ingredientelor din carne folosite în alimentele prelucrate (dezbatere)
Stenograma

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000091/2014) adresată de Giovanni La Via, în numele Comisiei ENVI, adresată Comisiei: Indicarea pe etichetă a țării de origine a ingredientelor din carne folosite în alimentele prelucrate (2014/2875(RSP)) (B8-0101/2015);

Giovanni La Via (președintele Comisiei ENVI) a dezvoltat întrebarea.

Jyrki Katainen (vicepreședinte al Comisiei) a răspuns la întrebare.

Au intervenit: Renate Sommer, în numele Grupului PPE, care a răspuns, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Franz Obermayr și Tibor Szanyi, Glenis Willmott, în numele Grupului S&D, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Michaela Šojdrová, Jørn Dohrmann, în numele Grupului ECR, care a răspuns, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Renate Sommer și Margrete Auken, Anneli Jäätteenmäki, în numele Grupului ALDE, Lynn Boylan, în numele Grupului GUE/NGL, Keith Taylor, în numele Grupului Verts/ALE, Piernicola Pedicini, în numele Grupului EFDD, care a răspuns, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Marc Tarabella și Renate Sommer, și Zoltán Balczó, neafiliat.

A PREZIDAT: Ryszard CZARNECKI
Vicepreședinte

Au intervenit: Angélique Delahaye, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Bronis Ropė, Simona Bonafè, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Giulia Moi, Mark Demesmaeker, Jan Huitema, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Janusz Wojciechowski, Luke Ming Flanagan, Martin Häusling, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Gesine Meissner, Julia Reid, Iveta Grigule, Andrzej Grzyb, Susanne Melior, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Renate Sommer, Janusz Wojciechowski, Gesine Meissner, Anja Hazekamp, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către József Nagy, Eleonora Evi, Philippe Loiseau, Elisabetta Gardini, Daciana Octavia Sârbu, Beata Gosiewska, Marit Paulsen, Lidia Senra Rodríguez, Franz Obermayr și Elisabeth Köstinger, Karin Kadenbach, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către József Nagy, James Nicholson, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Annie Schreijer-Pierik, Paolo De Castro, Zbigniew Kuźmiuk, Norbert Lins, Pavel Poc, Cristian-Silviu Buşoi, Biljana Borzan, Mairead McGuinness, Jytte Guteland, Tom Vandenkendelaere, Christel Schaldemose și Eric Andrieu.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Deirdre Clune, Marc Tarabella, Notis Marias, Marijana Petir, Tibor Szanyi, Ruža Tomašić și Giulia Moi.

A intervenit Jyrki Katainen.

Propunere de rezoluție depusă, în temeiul articolului 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

- Giovanni La Via, Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Keith Taylor și Piernicola Pedicini, în numele Comisiei ENVI, referitoare la indicarea pe etichetă a țării de origine a cărnii din alimentele prelucrate (2014/2875(RSP)) (B8-0097/2015).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.20 al PV din 11.2.2015.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate