Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/2875(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

O-000091/2014 (B8-0101/2015)

Rozpravy :

PV 09/02/2015 - 14
CRE 09/02/2015 - 14

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Zápisnica
Pondelok, 9. februára 2015 - Štrasburg

14. Označovanie krajiny pôvodu mäsových zložiek v spracovaných potravinách (rozprava)
Doslovný zápis

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000091/2014), ktorú položil Giovanni La Via, v mene výboru ENVI, pre Komisiu: Označovanie krajiny pôvodu mäsových zložiek v spracovaných potravinách (2014/2875(RSP)) (B8-0101/2015);

Giovanni La Via (predseda výboru ENVI) rozvinul otázku.

Jyrki Katainen (podpredseda Komisie) odpovedal na otázku

Vystúpili títo poslanci: Renate Sommer v mene skupiny PPE, ktorý zároveň odpovedal na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položil Franz Obermayr a Tibor Szanyi, Glenis Willmott v mene skupiny S&D, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Michaela Šojdrová, Jørn Dohrmann v mene skupiny ECR, ktorý zároveň odpovedal na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili Renate Sommer a Margrete Auken, Anneli Jäätteenmäki v mene skupiny ALDE, Lynn Boylan v mene skupiny GUE/NGL, Keith Taylor v mene skupiny Verts/ALE, Piernicola Pedicini v mene skupiny EFDD, ktorý zároveň odpovedal na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili Marc Tarabella a Renate Sommer, a Zoltán Balczó – nezaradený poslanec.

PREDSEDNÍCTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Angélique Delahaye, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bronis Ropė, Simona Bonafè, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Giulia Moi, Mark Demesmaeker, Jan Huitema, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Janusz Wojciechowski, Luke Ming Flanagan, Martin Häusling, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Gesine Meissner, Julia Reid, Iveta Grigule, Andrzej Grzyb, Susanne Melior, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Renate Sommer, Janusz Wojciechowski, Gesine Meissner, Anja Hazekamp, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil József Nagy, Eleonora Evi, Philippe Loiseau, Elisabetta Gardini, Daciana Octavia Sârbu, Beata Gosiewska, Marit Paulsen, Lidia Senra Rodríguez, Franz Obermayr a Elisabeth Köstinger, Karin Kadenbach, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil József Nagy, James Nicholson, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Annie Schreijer-Pierik, Paolo De Castro, Zbigniew Kuźmiuk, Norbert Lins, Pavel Poc, Cristian-Silviu Buşoi, Biljana Borzan, Mairead McGuinness, Jytte Guteland, Tom Vandenkendelaere, Christel Schaldemose a Eric Andrieu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Deirdre Clune, Marc Tarabella, Notis Marias, Marijana Petir, Tibor Szanyi, Ruža Tomašić a Giulia Moi.

V rozprave vystúpil Jyrki Katainen.

Návrh uznesenia predložený na základe článku 128 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Giovanni La Via, Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Keith Taylor a Piernicola Pedicini, v mene výboru ENVI, o označovaní krajiny pôvodu mäsa v spracovaných potravinách (2014/2875(RSP)) (B8-0097/2015).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.20 zápisnice zo dňa 11.2.2015.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia