Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 9. února 2015 - Štrasburk

16. Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám
CRE

Tito poslanci, kteří chtěli upozornit Parlament na důležité politické otázky, vystoupili podle článku 163 jednacího řádu s jednominutovým projevem:

Milan Zver, Nicola Caputo, Notis Marias, Marian Harkin, Paloma López Bermejo, Julia Reda, Eleonora Evi, Gerolf Annemans, József Nagy, Doru-Claudian Frunzulică, Marek Jurek, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Igor Šoltes, James Carver, Janusz Korwin-Mikke, Stanislav Polčák, Tibor Szanyi, Zbigniew Kuźmiuk, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Josep-Maria Terricabras, Elissavet Vozemberg, Iliana Iotova, Ildikó Gáll-Pelcz, Claudia Tapardel, Dubravka Šuica, Soledad Cabezón Ruiz, Krzysztof Hetman a Miroslav Mikolášik.

Právní upozornění - Ochrana soukromí