Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Понеделник, 9 февруари 2015 г. - Страсбург
 1.Възобновяване на сесията
 2.Одобряване на протокола от предишното заседание
 3.Състав на Парламента
 4.Поправкa (член 231 от Правилника за дейността)
 5.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността)
 6.Създаване на специална комисия
 7.Внесени документи
 8.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)
 9.Предаване на текстове на споразумения от Съвета
 10.Петиции
 11.Ред на работа
 12.Експертна група на Комисията относно упражняването на правата върху интелектуалната собственост (разискване)
 13.Подновяване на мандата на Форума за управление на интернет (разискване)
 14.Етикетиране на държавата на произход на месните съставки в преработените храни (разискване)
 15.Състав на комисиите
 16.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 17.Дневен ред на следващото заседание
 18.Закриване на заседанието
 Списък на присъствалите
Протокол (155 kb) Списък на присъствалите (57 kb) 
 
Протокол (176 kb) Списък на присъствалите (35 kb) 
 
Протокол (263 kb) Списък на присъствалите (68 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност