Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Protokol
Mandag den 9. februar 2015 - Strasbourg
 1.Genoptagelse af sessionen
 2.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 3.Parlamentets sammensætning
 4.Berigtigelse (forretningsordenens artikel 231)
 5.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78)
 6.Nedsættelse af et særligt udvalg
 7.Modtagne dokumenter
 8.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)
 9.Tekster til aftaler sendt af Rådet
 10.Andragender
 11.Arbejdsplan
 12.Kommissionens ekspertgruppe om håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder (forhandling)
 13.Fornyelse af mandatet til Internet Governance Forum (forhandling)
 14.Mærkning af oprindelsesland for kød i forarbejdede fødevarer (forhandling)
 15.Udvalgenes sammensætning
 16.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 17.Dagsorden for næste møde
 18.Hævelse af mødet
 Deltagerliste
Protokol (134 kb) Deltagerliste (57 kb) 
 
Protokol (148 kb) Deltagerliste (35 kb) 
 
Protokol (251 kb) Deltagerliste (60 kb) 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik