Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου 2015 - Στρασβούργο
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 3.Σύνθεση του Σώματος
 4.Διορθωτικό (άρθρο 231 του Κανονισμού)
 5.Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 78 του Κανονισμού)
 6.Συγκρότηση ειδικής επιτροπής
 7.Κατάθεση εγγράφων
 8.Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)
 9.Διαβίβαση από το Συμβούλιο κειμένων συμφωνιών
 10.Αναφορές
 11.Διάταξη των εργασιών
 12.Ομάδα εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (συζήτηση)
 13.Ανανέωση της εντολής του Φόρουμ για τη Διακυβέρνηση του Διαδικτύου (συζήτηση)
 14.Επισήμανση της χώρας προέλευσης για κρέας σε επεξεργασμένα τρόφιμα (συζήτηση)
 15.Σύνθεση των επιτροπών
 16.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 17.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 18.Λήξη της συνεδρίασης
 Κατάσταση παρόντων
Συνοπτικά πρακτικά (154 kb) Κατάσταση παρόντων (57 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (180 kb) Κατάσταση παρόντων (36 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (260 kb) Κατάσταση παρόντων (69 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου