Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Pöytäkirja
Maanantai 9. helmikuuta 2015 - Strasbourg
 1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 3.Parlamentin kokoonpano
 4.Oikaisu (työjärjestyksen 231 artikla)
 5.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 78 artikla)
 6.Erityisvaliokunnan asettaminen
 7.Vastaanotetut asiakirjat
 8.Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)
 9.Neuvoston toimittamat sopimustekstit
 10.Vetoomukset
 11.Käsittelyjärjestys
 12.Teollis- ja tekijänoikeuksien täytäntöönpanoa käsittelevä komission asiantuntijaryhmä (keskustelu)
 13.Internetin hallintofoorumin toimeksiannon uusiminen (keskustelu)
 14.Jalostetuissa elintarvikkeissa käytetyn lihan alkuperämaan merkintä (keskustelu)
 15.Valiokuntien kokoonpano
 16.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 17.Seuraavan istunnon esityslista
 18.Istunnon päättäminen
 Läsnäololista
Pöytäkirja (139 kb) Läsnäololista (57 kb) 
 
Pöytäkirja (152 kb) Läsnäololista (35 kb) 
 
Pöytäkirja (245 kb) Läsnäololista (60 kb) 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö