Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Poniedziałek, 9 lutego 2015 r. - Strasburg
 1.Wznowienie sesji
 2.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 3.Skład Parlamentu
 4.Sprostowanie (art. 231 Regulaminu)
 5.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu)
 6.Powołanie komisji specjalnej
 7.Składanie dokumentów
 8.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)
 9.Teksty porozumień przekazane przez Radę
 10.Petycje
 11.Porządek obrad
 12.Grupa ekspertów Komisji ds. egzekwowania praw własności intelektualnej (debata)
 13.Przedłużenie mandatu Forum Zarządzania Internetem (debata)
 14.Oznaczanie kraju pochodzenia mięsa w przetworzonych produktach żywnościowych (debata)
 15.Skład komisji
 16.Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych
 17.Porządek obrad następnego posiedzenia
 18.Zamknięcie posiedzenia
 Lista obecności
Protokół (137 kb) Lista obecności (57 kb) 
 
Protokół (171 kb) Lista obecności (35 kb) 
 
Protokół (252 kb) Lista obecności (61 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności