Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Proces-verbal
Luni, 9 februarie 2015 - Strasbourg
 1.Reluarea sesiunii
 2.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 3.Componența Parlamentului
 4.Rectificare (articolul 231 din Regulamentul de procedură)
 5.Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 78 din Regulamentul de procedură)
 6.Constitution d'une commission spéciale
 7.Depunere de documente
 8.Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)
 9.Transmiterea de către Consiliu a textelor acordurilor
 10.Petiții
 11.Ordinea lucrărilor
 12.Grupul de experți al Comisiei pentru aplicarea drepturilor de proprietate intelectuală (dezbatere)
 13.Reînnoirea mandatului Forumului pentru guvernanța internetului (dezbatere)
 14.Indicarea pe etichetă a țării de origine a ingredientelor din carne folosite în alimentele prelucrate (dezbatere)
 15.Componența comisiilor
 16.Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante
 17.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 18.Ridicarea ședinței
 Lista de prezenţă
Proces-verbal (141 kb) Lista de prezenţă (57 kb) 
 
Proces-verbal (177 kb) Lista de prezenţă (35 kb) 
 
Proces-verbal (250 kb) Lista de prezenţă (61 kb) 
Aviz juridic - Politica de confidențialitate