Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Pondelok, 9. februára 2015 - Štrasburg
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 3.Zloženie Parlamentu
 4.Korigendum (článok 231 rokovacieho poriadku)
 5.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku)
 6.Zriadenie osobitného výboru
 7.Predloženie dokumentov
 8.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)
 9.Texty zmlúv poskytnutých Radou
 10.Petície
 11.Program práce
 12.Skupina expertov Komisie pre presadzovanie práv duševného vlastníctva (rozprava)
 13.Obnovenie mandátu fóra o riadení internetu (rozprava)
 14.Označovanie krajiny pôvodu mäsových zložiek v spracovaných potravinách (rozprava)
 15.Zloženie výborov
 16.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 17.Program rokovania na nasledujúci deň
 18.Skončenie rokovania
 Prezenčná listina
Zápisnica (134 kb) Prezenčná listina (57 kb) 
 
Zápisnica (170 kb) Prezenčná listina (35 kb) 
 
Zápisnica (251 kb) Prezenčná listina (61 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia