Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Måndagen den 9 februari 2015 - Strasbourg
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 3.Parlamentets sammansättning
 4.Rättelse (artikel 231 i arbetsordningen)
 5.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen)
 6.Inrättande av ett särskilt utskott
 7.Inkomna dokument
 8.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)
 9.Avtalstexter översända av rådet
 10.Framställningar
 11.Arbetsplan
 12.Kommissionens expertgrupp om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter (debatt)
 13.Förlängningen av mandatet för Forumet för förvaltning av internet (debatt)
 14.Ursprungslandsmärkning av kött i bearbetade livsmedel (debatt)
 15.Utskottens sammansättning
 16.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 17.Föredragningslista för nästa sammanträde
 18.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (137 kb) Närvarolista (57 kb) 
 
Protokoll (148 kb) Närvarolista (35 kb) 
 
Protokoll (244 kb) Närvarolista (61 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy