Indeks 
Zapisnik
PDF 244kWORD 168k
Ponedjeljak, 9. veljače 2015. - Strasbourg
1.Nastavak zasjedanja
 2.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 3.Sastav Parlamenta
 4.Ispravak (članak 231. Poslovnika)
 5.Potpisivanje akata donesenih u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (članak 78. Poslovnika)
 6.Osnivanje posebnog odbora
 7.Podnošenje dokumenata
 8.Pitanja za usmeni odgovor (podnošenje)
 9.Tekstovi sporazuma koje je proslijedilo Vijeće
 10.Predstavke
 11.Plan rada
 12.Stručna skupina Komisije za provedbu prava intelektualnog vlasništva (rasprava)
 13.Obnova mandata Foruma o upravljanju internetom (rasprava)
 14.Označivanje zemlje podrijetla mesa u prerađenoj hrani (rasprava)
 15.Sastav odbora
 16.Jednominutni govori o pitanjima od političke važnosti
 17.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 18.Zatvaranje dnevne sjednice
 POPIS NAZOČNIH


PREDSJEDA: Martin SCHULZ
predsjednik

1. Nastavak zasjedanja

Dnevna sjednica otvorena je u 17:00 h.


2. Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice

Jørn Dohrmann priopćio je da je bio nazočan na sjednici od 28. siječnja 2015., ali da njegovo ime nije na popisu nazočnih.

Zapisnik s prethodne dnevne sjednice je usvojen.


3. Sastav Parlamenta

Alessandra Moretti pisanim je putem podnijela ostavku na mjesto zastupnice u Parlamentu s učinkom od 2. veljače 2015.

U skladu s člankom 4. stavcima 1. i 3. Poslovnika, Parlament utvrđuje slobodno zastupničko mjesto od tog datuma i o tome obavještava nadležno nacionalno tijelo.


4. Ispravak (članak 231. Poslovnika)

Odbor ENVI dostavio je sljedeći ispravak teksta koji je Europski parlament usvojio:

- Ispravak (P8_TA-PROV(2015)0004(COR01)) stajališta Europskog parlamenta usvojenog u drugom čitanju 13. siječnja 2015. radi donošenja Direktive (EU) 2015/… Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2001/18/EZ u pogledu mogućnosti država članica da ograniče ili zabrane uzgoj genetski modificiranih organizama (GMO-a) na svojem državnom području (P8_TA-PROV(2015)0004) (10972/3/2014 – C8-0145/2014 – 2010/0208(COD))

Ispravak je dostupan na stranici Europarl.

U skladu s člankom 231. stavkom 4. Poslovnika smatra se da je ispravak prihvaćen, osim ako klub zastupnika ili najmanje 40 zastupnika u roku od 24 sata ne zatraže glasovanje o ispravku.


5. Potpisivanje akata donesenih u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (članak 78. Poslovnika)

Predsjednik je objavio da će zajedno s predsjednikom Vijeća u srijedu, 11. veljače 2015. potpisati sljedeći akt usvojen u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom:

- Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 93/5/EEZ o pomoći Komisiji i suradnji država članica u znanstvenom razmatranju pitanja koja se odnose na hranu (00094/2014/LEX - C8-0034/2015 - 2014/0132(COD)).


6. Osnivanje posebnog odbora

Predsjednik je najavio da će se glasovanje o nacrtu odluke Konferencije predsjednika o osnivanju posebnog odbora za odluke o porezima i ostale mjere slične prirode ili učinka država članica održati u četvrtak.

Rok za podnošenje amandmana na nacrt odluke Konferencije predsjednika: srijeda u 19:00 sati.


7. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1) Vijeća i Komisije

- Prijedlog Odluke Vijeća o osnivanju Odbora za socijalnu sigurnost i stavljanju izvan snage Odluke 2004/689/EZ (05126/2015 - C8-0025/2015 - 2015/0802(CNS))

upućeno

nadležnom odboru :

EMPL

mišljenje :

FEMM, BUDG, ECON

- Prijedlog Odluke Vijeća o osnivanju Odbora za zapošljavanje i stavljanju izvan snage Odluke 2000/98/EZ (05125/2015 - C8-0026/2015 - 2015/0801(CNS))

upućeno

nadležnom odboru :

EMPL

mišljenje :

BUDG

- Prijedlog odluke Vijeća o prihvatu, u ime Europske unije, izmijenjenog Sporazuma o osnivanju Opće komisije za ribarstvo Sredozemlja (14993/2014 - C8-0027/2015 - 2014/0274(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

PECH

- Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Izmjene iz Dohe Kyotskog protokola uz Okvirnu konvenciju Ujedinjenih naroda o promjeni klime i zajedničkom ispunjavanju obveza koje iz toga proizlaze (10400/2014 - C8-0029/2015 - 2013/0376(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

mišljenje :

AFET, ITRE

- Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (zahtjev EGF/2014/018 GR/Attica Broadcasting) (COM(2015)0037 - C8-0030/2015 - 2015/2031(BUD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

mišljenje :

EMPL, REGI

- Prijedlog odluke Europskog parlamenta i vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (zahtjev EGF/2014/015 GR/Attica Publishing activities) (COM(2015)0040 - C8-0031/2015 - 2015/2032(BUD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

mišljenje :

EMPL, REGI

- Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije i njezinih država članica, Protokola o izmjeni Sporazuma o zajedničkom zračnom prostoru između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Gruzije, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji (12227/2014 - C8-0035/2015 - 2014/0134(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

TRAN

2) izvješća parlamentarnih odbora

- ***I Izvješće o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o olakšavanju prekogranične razmjene informacija o prometnim prekršajima vezanim uz sigurnost prometa na cestama (COM(2014)0476 - C8-0113/2014 - 2014/0218(COD)) - TRAN - Izvjestiteljica: Inés Ayala Sender (A8-0001/2015)

- * Izvješće o prijedlogu odluke Vijeća o izjavi kojom države članice u interesu Europske unije prihvaćaju pristupanje Albanije Haškoj konvenciji o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980. (COM(2011)0912 - C8-0262/2014 - 2011/0448(NLE)) - JURI - Izvjestiteljica: Heidi Hautala (A8-0002/2015)

- * Izvješće o prijedlogu odluke Vijeća o izjavi kojom države članice u interesu Europske unije prihvaćaju pristupanje Singapura Haškoj konvenciji o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980. (COM(2011)0915 - C8-0267/2014 - 2011/0450(NLE)) - JURI - Izvjestiteljica: Heidi Hautala (A8-0003/2015)

- * Izvješće o prijedlogu odluke Vijeća o izjavi kojom države članice u interesu Europske unije prihvaćaju pristupanje Andore Haškoj konvenciji o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980. (COM(2011)0908 - C8-0264/2014 - 2011/0443(NLE)) - JURI - Izvjestiteljica: Heidi Hautala (A8-0004/2015)

- * Izvješće o prijedlogu odluke Vijeća o izjavi kojom države članice u interesu Europske unije prihvaćaju pristupanje Maroka Haškoj konvenciji o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980. (COM(2011)0916 - C8-0268/2014 - 2011/0451(NLE)) - JURI - Izvjestiteljica: Heidi Hautala (A8-0005/2015)

- * Izvješće o prijedlogu odluke Vijeća o izjavi kojom države članice u interesu Europske unije prihvaćaju pristupanje Sejšela Haškoj konvenciji o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980. (COM(2011)0909 - C8-0265/2014 - 2011/0444(NLE)) - JURI - Izvjestiteljica: Heidi Hautala (A8-0006/2015)

- * Izvješće o prijedlogu odluke Vijeća o izjavi kojom države članice u interesu Europske unije prihvaćaju pristupanje Gabona Haškoj konvenciji o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980. (COM(2011)0904 - C8-0263/2014 - 2011/0441(NLE)) - JURI - Izvjestiteljica: Heidi Hautala (A8-0007/2015)

- * Izvješće o prijedlogu odluke Vijeća o izjavi kojom države članice u interesu Europske unije prihvaćaju pristupanje Ruske Federacije Haškoj konvenciji o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980. (COM(2011)0911 - C8-0266/2014 - 2011/0447(NLE)) - JURI - Izvjestiteljica: Heidi Hautala (A8-0008/2015)

- * Izvješće o prijedlogu odluke Vijeća o izjavi kojom države članice u interesu Europske unije prihvaćaju pristupanje Armenije Haškoj konvenciji o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980. (COM(2011)0917 - C8-0269/2014 - 2011/0452(NLE)) - JURI - Izvjestiteljica: Heidi Hautala (A8-0009/2015)

- *** Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i Republike Senegala i njegova Protokola o provedbi (12812/2014 - C8-0276/2014 - 2014/0238(NLE)) - PECH - Izvjestiteljica: Norica Nicolai (A8-0010/2015)

- Izvješće o radu Zajedničke parlamentarne skupštine AKP-a i EU-a (2014/2154(INI)) - DEVE - Izvjestitelj: Charles Goerens (A8-0012/2015)

- Izvješće o provjeri valjanosti mandata (2014/2165(REG)) - JURI - Izvjestitelj: Pavel Svoboda (A8-0013/2015)

- ***I Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 850/98, (EZ) br. 2187/2005, (EZ) br. 1967/2006, (EZ) br. 1098/2007, (EZ) br. 254/2002, (EZ) br. 2347/2002 i (EZ) br. 1224/2009 i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1434/98 u vezi s obvezom iskrcavanja (COM(2013)0889 - C7-0465/2013 - 2013/0436(COD)) - PECH - Izvjestitelj: Alain Cadec (A8-0060/2014)


8. Pitanja za usmeni odgovor (podnošenje)

Zastupnici su podnijeli sljedeća pitanja za usmeni odgovor (članak 128. Poslovnika):

- (O-000091/2014) koje je postavio Giovanni La Via u ime Odbora ENVI Komisiji: Obilježavanje zemlje podrijetla mesnih sastojaka u prerađenoj hrani (2014/2875(RSP)) (B8-0101/2015);

- (O-000001/2015) koje su postavili Pavel Svoboda, Jean-Marie Cavada i Angel Dzhambazki u ime Odbora JURI Komisiji: Stručna skupina Komisije za provedbu prava intelektualnog vlasništva (2014/2972(RSP)) (B8-0102/2015);

- (O-000002/2015) koje je postavila Marita Ulvskog u ime Odbora EMPL Komisiji: Promicanje financijskog sudjelovanja zaposlenika (2014/2987(RSP)) (B8-0103/2015);

- (O-000003/2015) koje je postavila Iratxe García Pérez u ime Odbora FEMM Komisiji: Nulta razina tolerancije prema genitalnom sakaćenju žena (2014/2988(RSP)) (B8-0104/2015).


9. Tekstovi sporazuma koje je proslijedilo Vijeće

Vijeće je proslijedilo ovjerenu kopiju sljedećih dokumenata:

- Protokol uz Sporazum o partnerstvu i suradnji između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Azerbajdžana, s druge strane, o okvirnom sporazumu između Europske unije i Republike Azerbajdžana o općim načelima sudjelovanja Republike Azerbajdžana u programima Unije;

- Sporazum o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Europske unije i Farskih otoka kojim se Farski otoci pridružuju Obzoru 2020. ‒ Okvirnom programu za istraživanje i inovacije (2014. ‒ 2020.);

- Protokol uz Okvirni sporazum o partnerstvu i suradnji između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Filipina, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji.


10. Predstavke

Sljedeće predstavke, unesene u registar u skladu s člankom 215. stavkom 6. Poslovnika niže navedenih datuma, upućene su nadležnom odboru:

5. veljače 2015.

Leslie Le Monnier de Gouville (br. 2580/2014); (ime povjerljivo) (br. 2581/2014); (ime povjerljivo) (br. 2582/2014); (ime povjerljivo) (br. 2583/2014); (ime povjerljivo) (br. 2584/2014); Silvio Pancheri (br. 2585/2014); (ime povjerljivo) (br. 2586/2014); (ime povjerljivo) (br. 2587/2014); (ime povjerljivo) (br. 2588/2014); (ime povjerljivo) (br. 2589/2014); (ime povjerljivo) (br. 2590/2014); (ime povjerljivo) (br. 2591/2014); (ime povjerljivo) (br. 2592/2014); (ime povjerljivo) (br. 2593/2014); (ime povjerljivo) (br. 2594/2014); (ime povjerljivo) (br. 2595/2014); (ime povjerljivo) (br. 2596/2014); (ime povjerljivo) (br. 2597/2014); (ime povjerljivo) (br. 2598/2014); (ime povjerljivo) (br. 2599/2014); Werner Kulka (br. 2600/2014); (ime povjerljivo) (br. 2601/2014); (ime povjerljivo) (br. 2602/2014); (ime povjerljivo) (br. 2603/2014); (ime povjerljivo) (br. 2604/2014); (ime povjerljivo) (br. 2605/2014); (ime povjerljivo) (br. 2606/2014); (ime povjerljivo) (br. 2607/2014); Nicanor Pohoata (br. 2608/2014); (ime povjerljivo) (br. 2609/2014); (ime povjerljivo) (br. 2610/2014); (ime povjerljivo) (br. 2611/2014); Cristian Moldoveanu (br. 2612/2014); Francesco Orbitello (br. 2613/2014); (ime povjerljivo) (br. 2614/2014); (ime povjerljivo) (br. 2615/2014); (ime povjerljivo) (br. 2616/2014); (ime povjerljivo) (br. 2617/2014); (ime povjerljivo) (br. 2618/2014); (ime povjerljivo) (br. 2619/2014); (ime povjerljivo) (br. 2620/2014); (ime povjerljivo) (br. 2621/2014); (ime povjerljivo) (br. 2622/2014); (ime povjerljivo) (br. 2623/2014); (ime povjerljivo) (br. 2624/2014); (ime povjerljivo) (br. 2625/2014); (ime povjerljivo) (br. 2626/2014); (ime povjerljivo) (br. 2627/2014); (ime povjerljivo) (br. 2628/2014); (ime povjerljivo) (br. 2629/2014); Javier Villar Céspedes (br. 2630/2014); (ime povjerljivo) (br. 2631/2014); Hanna Ehlers (br. 2632/2014); (ime povjerljivo) (br. 2633/2014); (ime povjerljivo) (br. 2634/2014); (ime povjerljivo) (br. 2635/2014); (ime povjerljivo) (br. 2636/2014); (ime povjerljivo) (br. 2637/2014); Ernest Subrai (br. 2638/2014); (ime povjerljivo) (br. 2639/2014); (ime povjerljivo) (br. 2640/2014); Ismael Antonio López Pérez (br. 2641/2014); (ime povjerljivo) (br. 2642/2014); (ime povjerljivo) (br. 2643/2014); (ime povjerljivo) (br. 2644/2014); (ime povjerljivo) (br. 2645/2014); (ime povjerljivo) (br. 2646/2014); (ime povjerljivo) (br. 2647/2014); (ime povjerljivo) (br. 2648/2014); (ime povjerljivo) (br. 2649/2014); (ime povjerljivo) (br. 2650/2014); Adrijana Kos (br. 2651/2014); (ime povjerljivo) (br. 2652/2014); (ime povjerljivo) (br. 2653/2014); Francisco Verdún Pérez (br. 2654/2014); Christian Ries (br. 2655/2014); (ime povjerljivo) (br. 2656/2014); (ime povjerljivo) (br. 2657/2014); (ime povjerljivo) (br. 2658/2014); (ime povjerljivo) (br. 2659/2014); (ime povjerljivo) (br. 2660/2014); Nicodim Eugen Lupea (br. 2661/2014); (ime povjerljivo) (br. 2662/2014); (ime povjerljivo) (br. 2663/2014); (ime povjerljivo) (br. 2664/2014); (ime povjerljivo) (br. 2665/2014); (ime povjerljivo) (br. 2666/2014); (ime povjerljivo) (br. 2667/2014); (ime povjerljivo) (br. 2668/2014); (ime povjerljivo) (br. 2669/2014); (ime povjerljivo) (br. 2670/2014); (ime povjerljivo) (br. 2671/2014); (ime povjerljivo) (br. 2672/2014); (ime povjerljivo) (br. 2673/2014); (ime povjerljivo) (br. 2674/2014); (ime povjerljivo) (br. 2675/2014); (ime povjerljivo) (br. 2676/2014); (ime povjerljivo) (br. 2677/2014); (ime povjerljivo) (br. 2678/2014); (ime povjerljivo) (br. 2679/2014); (ime povjerljivo) (br. 2680/2014); (ime povjerljivo) (br. 2681/2014); (ime povjerljivo) (br. 2682/2014); (ime povjerljivo) (br. 2683/2014); (ime povjerljivo) (br. 2684/2014); (ime povjerljivo) (br. 2685/2014); (ime povjerljivo) (br. 2686/2014); (ime povjerljivo) (br. 2687/2014); (ime povjerljivo) (br. 2688/2014); (ime povjerljivo) (br. 2689/2014); (ime povjerljivo) (br. 2690/2014).

Predsjednik je objavio da je dana 5. veljače 2015. nadležnom odboru, u skladu s odredbama članka 215. stavka 13. Poslovnika, uputio predstavku koju su Parlamentu podnijele fizičke osobe koje nisu građani Europske unije niti u njoj borave, odnosno pravne osobe koje nemaju sjedište u državi članici.


11. Plan rada

Podijeljen je konačni prijedlog dnevnog reda plenarnih sjednica za veljaču I 2015. (PE 548.169/PDOJ), za koji su predložene sljedeće izmjene (članak 152. Poslovnika):

Ponedjeljak

U suglasnosti s klubovima zastupnicima predsjednik je predložio produženje plenarne sjednice do 22:00 sata.

Parlament je pristao na taj prijedlog.

Govorio je Matt Carthy kako bi zatražio izmjenu Poslovnika o organizaciji jednominutnih govora o pitanjima od političke važnosti.

Utorak

Nema predloženih izmjena:

Srijeda

Zahtjev Kluba zastupnika Verts/ALE-a za izmjenu naslova Izjave potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: „Humanitarna kriza u Iraku i Siriji zbog nasilja koje provodi Islamska država„ (2015/2559(RSP)) kako slijedi: „Humanitarna kriza u Iraku i Siriji, osobito u kontekstu IS-a” (točka 75. prijedloga dnevnog reda).

Govorio je Alyn Smith, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, kako bi obrazložio zahtjev.

Parlament je odobrio zahtjev.

Zahtjev Kluba zastupnika PPE-a da se doda jedna izjava Komisije: „Energetsko međusobno povezivanje” uz podnošenje prijedloga rezolucije.

Govorili su: Françoise Grossetête, u ime Kluba zastupnika PPE-a, kako bi obrazložila zahtjev, Marian-Jean Marinescu kako bi ga podržao i Dan Nica protiv zahtjeva.

Parlament je odbio zahtjev.

Zahtjev Mareka Jureka i 40 zastupnika da se na dnevni red, uz podnošenje prijedloga rezolucije, uvrsti izjava Komisije: „Sedamdeseta godišnjica Konferencije u Jalti”.

Govorili su: Marek Jurek, u ime Kluba zastupnika ECR-a, koji je obrazložio zahtjev, Philippe Lamberts protiv zahtjeva i Kazimierz Michał Ujazdowski kako bi ga podržao.

Parlament je elektroničkim glasovanjem (82 za, 194 protiv, 30 uzdržanih) odbio zahtjev.

Četvrtak

Zahtjev Kluba zastupnika PPE-a da se zaključi rasprava o izjavi Komisije: Borba protiv seksualnog zlostavljanja djece na internetu (2015/2564(RSP)) (točka 79. prijedloga dnevnog reda) podnošenjem prijedloga rezolucije o kojima bi se glasovalo u ožujku 2015.

Govorili su: Monika Hohlmeier, u ime Kluba zastupnika PPE-a, kako bi obrazložila zahtjev, te Anna Maria Corazza Bildt kako bi ga podržala.

Parlament je odobrio zahtjev.

°
° ° °

Time je utvrđen plan rada.

Govorio je Emmanouil Glezos kako bi zatražio da se održi rasprava o stanju u Grčkoj.


12. Stručna skupina Komisije za provedbu prava intelektualnog vlasništva (rasprava)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000001/2015) koje su Komisiji postavili Pavel Svoboda, Jean-Marie Cavada i Angel Dzhambazki u ime Odbora JURI: Stručna skupina Komisije za provedbu prava intelektualnog vlasništva (2014/2972(RSP)) (B8-0102/2015)

Pavel Svoboda obrazložio je pitanje.

PREDSJEDA: Alexander Graf LAMBSDORFF
potpredsjednik

Elżbieta Bieńkowska (povjerenica Komisije) odgovorila je na pitanje.

Govorili su: Tadeusz Zwiefka u ime Kluba zastupnika PPE-a, Dietmar Köster u ime Kluba zastupnika S&D-a, Angel Dzhambazki u ime Kluba zastupnika ECR-a, António Marinho e Pinto u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Jiří Maštálka u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Julia Reda u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Laura Ferrara u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Sabine Verheyen, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Paul Rübig, Catherine Stihler, Beatrix von Storch, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Bill Etheridge, Javier Couso Permuy, Isabella Adinolfi, Daniel Buda, Giorgos Grammatikakis, Pablo Echenique, Rosa Estaràs Ferragut, Victor Negrescu, Therese Comodini Cachia, Milan Zver, Alessia Maria Mosca, Evelyn Regner i José Blanco López.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Nicola Caputo, Angelika Niebler, Ivan Jakovčić, Notis Marias i Maria Grapini.

Govorila je Elżbieta Bieńkowska.

Rasprava je zaključena.


13. Obnova mandata Foruma o upravljanju internetom (rasprava)

Izjava Komisije: Obnova mandata Foruma o upravljanju internetom (2015/2526(RSP))

Andrus Ansip (potpredsjednik Komisije) dao je izjavu.

Govorili su: Pilar del Castillo Vera u ime Kluba zastupnika PPE-a, Petra Kammerevert u ime Kluba zastupnika S&D-a, i Vicky Ford u ime Kluba zastupnika ECR-a.

PREDSJEDA: Olli REHN
potpredsjednik

Govorili su: Kaja Kallas u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Michel Reimon u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, John Stuart Agnew u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Jean-François Jalkh, nezavisni zastupnik, Sabine Verheyen, Miroslav Poche, Dita Charanzová, Julia Reda, Mylène Troszczynski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Josef Weidenholzer, Marietje Schaake, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Krisztina Morvai, Gilles Lebreton, Angelika Niebler, Nicola Danti, Massimiliano Salini, José Blanco López, Paul Rübig, Maria Spyraki i Eva Paunova.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Lambert van Nistelrooij, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Bill Etheridge, Michaela Šojdrová, Victor Negrescu, József Nagy, Michał Boni i Krisztina Morvai.

Govorili su: Andrus Ansip, te Krisztina Morvai o njegovom govoru (Predsjednik je podsjetio na važeća pravila.).

Prijedlozi rezolucije podneseni na osnovi članka 123. stavka 2. Poslovnika kojima se zaključuje rasprava:

- Pilar del Castillo Vera, Sabine Verheyen, Jerzy Buzek, Michał Boni i Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Dan Nica, Petra Kammerevert, Renato Soru, José Blanco López, Nicola Danti i Miroslav Poche, u ime Kluba zastupnika S&D-a, i Kaja Kallas, Dita Charanzová, Morten Helveg Petersen, Pavel Telička, Marietje Schaake i Filiz Hyusmenova, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, o obnovi mandata Foruma za upravljanje internetom (2015/2526(RSP)) (B8-0099/2015);

- Michel Reimon i Julia Reda, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, i Cornelia Ernst i Curzio Maltese, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, o obnovi mandata Foruma za upravljanje internetom (2015/2526(RSP)) (B8-0121/2015);

- Evžen Tošenovský, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel i Marek Józef Gróbarczyk, u ime Kluba zastupnika ECR-a, o obnovi mandata Foruma za upravljanje internetom (2015/2526(RSP)) (B8-0130/2015);

- David Borrelli, Dario Tamburrano, Laura Ferrara, Marco Zullo, Isabella Adinolfi, Tiziana Beghin i Rolandas Paksas, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, o obnovi mandata Foruma za upravljanje internetom (2015/2526(RSP)) (B8-0131/2015).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 9.19 zapisnika od 11. veljače 2015.


14. Označivanje zemlje podrijetla mesa u prerađenoj hrani (rasprava)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000091/2014) koje je postavio Giovanni La Via u ime Odbora ENVI Komisiji: Obilježavanje zemlje podrijetla mesnih sastojaka u prerađenoj hrani (2014/2875(RSP)) (B8-0101/2015);

Giovanni La Via (predsjednik Odbora ENVI) obrazložio je pitanje.

Jyrki Katainen (potpredsjednik Komisije) odgovorio je na pitanje.

Govorili su: Renate Sommer u ime Kluba zastupnika PPE-a, koja je također odgovorila na dva pitanja koja su podizanjem plave kartice postavili Franz Obermayr i Tibor Szanyi, Glenis Willmott u ime Kluba zastupnika S&D-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Michaela Šojdrová, Jørn Dohrmann u ime Kluba zastupnika ECR-a, koji je također odgovorio na dva pitanja koja su podizanjem plave kartice postavili Renate Sommer i Margrete Auken, Anneli Jäätteenmäki u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Lynn Boylan u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Keith Taylor u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Piernicola Pedicini u ime Kluba zastupnika EFDD-a, koji je također odgovorio na dva pitanja koja su podizanjem plave kartice postavili Marc Tarabella i Renate Sommer, i Zoltán Balczó, nezavisni zastupnik.

PREDSJEDA: Ryszard CZARNECKI
potpredsjednik

Govorili su: Angélique Delahaye, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Bronis Ropė, Simona Bonafè, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Giulia Moi, Mark Demesmaeker, Jan Huitema, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Janusz Wojciechowski, Luke Ming Flanagan, Martin Häusling, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Gesine Meissner, Julia Reid, Iveta Grigule, Andrzej Grzyb, Susanne Melior, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Renate Sommer, Janusz Wojciechowski, Gesine Meissner, Anja Hazekamp, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio József Nagy, Eleonora Evi, Philippe Loiseau, Elisabetta Gardini, Daciana Octavia Sârbu, Beata Gosiewska, Marit Paulsen, Lidia Senra Rodríguez, Franz Obermayr i Elisabeth Köstinger, Karin Kadenbach, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio József Nagy, James Nicholson, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Annie Schreijer-Pierik, Paolo De Castro, Zbigniew Kuźmiuk, Norbert Lins, Pavel Poc, Cristian-Silviu Buşoi, Biljana Borzan, Mairead McGuinness, Jytte Guteland, Tom Vandenkendelaere, Christel Schaldemose i Eric Andrieu.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Deirdre Clune, Marc Tarabella, Notis Marias, Marijana Petir, Tibor Szanyi, Ruža Tomašić i Giulia Moi.

Govorio je Jyrki Katainen.

Prijedlog rezolucije koji se podnosi na osnovi članka 128. stavka 5. Poslovnika i kojim se zaključuje rasprava:

- Giovanni La Via, Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Keith Taylor i Piernicola Pedicini, u ime Odbora ENVI, o označivanju zemlje podrijetla mesa u prerađenoj hrani (2014/2875(RSP)) (B8-0097/2015).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 9.20 zapisnika od 11. veljače 2015.


15. Sastav odbora

Na zahtjev Kluba zastupnika S&D-a, Parlament odobrava sljedeće imenovanje:

Odbor PETI: Miriam Dalli.


16. Jednominutni govori o pitanjima od političke važnosti

U smislu članka 163. Poslovnika sljedeći su zastupnici održali jednominutne govore jer su Parlament željeli upozoriti na pitanja od političke važnosti:

Milan Zver, Nicola Caputo, Notis Marias, Marian Harkin, Paloma López Bermejo, Julia Reda, Eleonora Evi, Gerolf Annemans, József Nagy, Doru-Claudian Frunzulică, Marek Jurek, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Igor Šoltes, James Carver, Janusz Korwin-Mikke, Stanislav Polčák, Tibor Szanyi, Zbigniew Kuźmiuk, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Josep-Maria Terricabras, Elissavet Vozemberg, Iliana Iotova, Ildikó Gáll-Pelcz, Claudia Tapardel, Dubravka Šuica, Soledad Cabezón Ruiz, Krzysztof Hetman i Miroslav Mikolášik.


17. Dnevni red sljedeće dnevne sjednice

Utvrđen je dnevni red sutrašnje dnevne sjednice (dokument „Dnevni red” PE 548.169/OJMA).


18. Zatvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica zatvorena je u 22:20 h.

Klaus Welle

Adina-Ioana Vălean

Glavni tajnik

Potpredsjednica


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Albrecht, Aliot, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Batten, Bearder, Becerra Basterrechea, Belet, Bendtsen, Benifei, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Valero, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Echenique, Eck, Eickhout, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Finch, Fjellner, Flanagan, Fleckenstein, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krehl, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mlinar, Moi, Moisă, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Negrescu, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Rehn, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Sakorafa, Salini, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škrlec, Smith, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Šuica, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Trebesius, Troszczynski, Trüpel, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Ispričani:

Crowley, Girauta Vidal, Händel, Jansen, Mizzi, Vergiat, Żółtek

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti