Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2015 - Στρασβούργο

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ildikó GÁLL-PELCZ
Αντιπρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης
Πλήρη Πρακτικά

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.00.

°
° ° °

Παρεμβαίνουν η Alessandra Mussolini, για να αναφερθεί στη 10η επέτειο της ημέρας μνήμης των θυμάτων των “foibe” και στην εκδίωξη ιταλικών πληθυσμών της Ιουλίας και Δαλματίας, και ο Ivan Jakovčić επί της παρεμβάσεως αυτής.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου