Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 10. februára 2015 - Štrasburg

PREDSEDNÍCTVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
podpredsedníčka

1. Otvorenie rokovania
Doslovný zápis

Rokovanie sa začalo o 09.00 h.

°
° ° °

Vystúpili títo poslanci: Alessandra Mussolini k 10. výročiu Dňa spomienky na obete tzv. foibe a júlsko-dalmátskeho exodu, a Ivan Jakovčić k tomuto vystúpeniu.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia