Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Minuti
It-Tlieta, 10 ta' Frar 2015 - Strasburgu

4. Inizjattiva Ewropea dwar iż-Żgħażagħ (modifika tar-Regolament FSE) (dibattitu)
Rapporti Verbatim

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Inizjattiva Ewropea dwar iż-Żgħażagħ (modifika tar-Regolament FSE) (2015/2554(RSP))

Marianne Thyssen (Membru tal-Kummissjoni) għamlet id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': Lara Comi f'isem il-Grupp PPE, Jutta Steinruck f'isem il-Grupp S&D, Jana Žitňanská f'isem il-Grupp ECR, Martina Dlabajová f'isem il-Grupp ALDE, Patrick Le Hyaric f'isem il-Grupp GUE/NGL, Terry Reintke f'isem il-Grupp Verts/ALE, Jane Collins f'isem il-Grupp EFDD, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Liisa Jaakonsaari, Steeve Briois Membru mhux affiljat, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Victor Negrescu, Elisabeth Morin-Chartier, li wieġbet ukoll żewġ mistoqsijiet "karta blu" ta' Dubravka Šuica u Bronis Ropė, Maria João Rodrigues, Helga Stevens, Marian Harkin, Paloma López Bermejo, Karima Delli, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Tomáš Zdechovský, u Mara Bizzotto.

PRESIDENZA: Ryszard CZARNECKI
Viċi President

Interventi ta': Brando Benifei biex jagħmel mistoqsija "karta blu" lil Mara Bizzotto, li wieġbet, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Richard Sulík, Enrique Calvet Chambon, Ernest Urtasun, Dominique Bilde, Tom Vandenkendelaere, Brando Benifei, Notis Marias, Jean Arthuis, Danuta Jazłowiecka, Marita Ulvskog, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Siegfried Mureşan, Vilija Blinkevičiūtė, Cláudia Monteiro de Aguiar, Krystyna Łybacka, Stanislav Polčák, Agnes Jongerius, Michaela Šojdrová, Glenis Willmott, Eider Gardiazabal Rubial, Maria Arena, Georgi Pirinski, Elena Gentile, Richard Howitt u Lynn Boylan.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Dubravka Šuica, Liisa Jaakonsaari, Angel Dzhambazki, António Marinho e Pinto, Lidia Senra Rodríguez, Bill Etheridge, Milan Zver, Tibor Szanyi, José Inácio Faria, Tania González Peñas u Andrey Novakov.

Intervent ta': Marianne Thyssen.

Id-dibattitu ngħalaq.

Intervent ta': Seán Kelly dwar il-proċedura "catch the eye" (Il-President ta' spjegazzjoni dwar il-kriterji applikati).

Avviż legali - Politika tal-privatezza