Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 10 februarie 2015 - Strasbourg

4. Inițiativa europeană privind tinerii (modificarea Regulamentului privind FSE) (dezbatere)
CRE

Declarație a Comisiei: Inițiativa europeană privind tinerii (modificarea Regulamentului privind FSE) (2015/2554(RSP))

Marianne Thyssen (membră a Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit: Lara Comi, în numele Grupului PPE, Jutta Steinruck, în numele Grupului S&D, Jana Žitňanská, în numele Grupului ECR, Martina Dlabajová, în numele Grupului ALDE, Patrick Le Hyaric, în numele Grupului GUE/NGL, Terry Reintke, în numele Grupului Verts/ALE, Jane Collins, în numele Grupului EFDD, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Liisa Jaakonsaari, Steeve Briois, neafiliat, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Victor Negrescu, Elisabeth Morin-Chartier, care a răspuns, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Dubravka Šuica și Bronis Ropė, Maria João Rodrigues, Helga Stevens, Marian Harkin, Paloma López Bermejo, Karima Delli, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tomáš Zdechovský, și Mara Bizzotto.

A PREZIDAT: Ryszard CZARNECKI
Vicepreședinte

Au intervenit: Brando Benifei pentru a adresa o întrebare în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” lui Mara Bizzotto, care a răspuns, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Richard Sulík, Enrique Calvet Chambon, Ernest Urtasun, Dominique Bilde, Tom Vandenkendelaere, Brando Benifei, Notis Marias, Jean Arthuis, Danuta Jazłowiecka, Marita Ulvskog, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Siegfried Mureşan, Vilija Blinkevičiūtė, Cláudia Monteiro de Aguiar, Krystyna Łybacka, Stanislav Polčák, Agnes Jongerius, Michaela Šojdrová, Glenis Willmott, Eider Gardiazabal Rubial, Maria Arena, Georgi Pirinski, Elena Gentile, Richard Howitt și Lynn Boylan.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Dubravka Šuica, Liisa Jaakonsaari, Angel Dzhambazki, António Marinho e Pinto, Lidia Senra Rodríguez, Bill Etheridge, Milan Zver, Tibor Szanyi, José Inácio Faria, Tania González Peñas și Andrey Novakov.

A intervenit Marianne Thyssen.

Dezbaterea s-a încheiat.

A intervenit Seán Kelly referitor la procedura catch the eye (Președintele a făcut precizări referitor la criteriile aplicate).

Notă juridică - Politica de confidențialitate