Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/2987(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-000002/2015

Внесени текстове :

O-000002/2015 (B8-0103/2015)

Разисквания :

PV 10/02/2015 - 5
CRE 10/02/2015 - 5

Гласувания :

Приети текстове :


Протокол
Вторник, 10 февруари 2015 г. - Страсбург

5. Насърчаване на финансовото участие на работниците и служителите (разискване)
CRE

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000002/2015), зададен от Marita Ulvskog, от името на комисията EMPL, към Комисията: Насърчаване на финансовото участие на работниците и служителите (2014/2987(RSP)) (B8-0103/2015)

Marita Ulvskog разви въпроса.

Věra Jourová (член на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се: Jeroen Lenaers, от името на групата PPE, Jutta Steinruck, от името на групата S&D, Anthea McIntyre, от името на групата ECR, Ulla Tørnæs, от името на групата ALDE, Tiziana Beghin, от името на групата EFDD, Lampros Fountoulis, независим член на ЕП, Sven Schulze, Brando Benifei, Ruža Tomašić, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ivan Jakovčić, Marian Harkin, Joëlle Mélin, Ádám Kósa, Beatrix von Storch, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Bronis Ropė, Izaskun Bilbao Barandica, Danuta Jazłowiecka, Romana Tomc, Remo Sernagiotto, Theodor Dumitru Stolojan, Adam Szejnfeld и Francesc Gambús.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Franc Bogovič, Neena Gill, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Inês Cristina Zuber, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Adam Szejnfeld, Igor Šoltes и Sergio Gaetano Cofferati.

Изказа се Věra Jourová.

Разискването приключи.

Правна информация - Политика за поверителност