Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2014/2987(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : O-000002/2015

Ingediende teksten :

O-000002/2015 (B8-0103/2015)

Debatten :

PV 10/02/2015 - 5
CRE 10/02/2015 - 5

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Notulen
Dinsdag 10 februari 2015 - Straatsburg

5. Bevordering van financiële participatie van werknemers (debat)
CRE

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000002/2015) van Marita Ulvskog, namens de Commissie EMPL, aan de Commissie: Bevordering van financiële participatie van werknemers (2014/2987(RSP)) (B8-0103/2015)

Marita Ulvskog licht de vraag toe.

Věra Jourová (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Jeroen Lenaers, namens de PPE-Fractie, Jutta Steinruck, namens de S&D-Fractie, Anthea McIntyre, namens de ECR-Fractie, Ulla Tørnæs, namens de ALDE-Fractie, Tiziana Beghin, namens de EFDD-Fractie, Lampros Fountoulis, niet-fractiegebonden lid, Sven Schulze, Brando Benifei, Ruža Tomašić, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Ivan Jakovčić, Marian Harkin, Joëlle Mélin, Ádám Kósa, Beatrix von Storch, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Bronis Ropė, Izaskun Bilbao Barandica, Danuta Jazłowiecka, Romana Tomc, Remo Sernagiotto, Theodor Dumitru Stolojan, Adam Szejnfeld en Francesc Gambús.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Franc Bogovič, Neena Gill, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Inês Cristina Zuber, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Adam Szejnfeld, Igor Šoltes en Sergio Gaetano Cofferati.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová.

Het debat wordt gesloten.

Juridische mededeling - Privacybeleid