Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2014/0218(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0001/2015

Esitatud tekstid :

A8-0001/2015

Arutelud :

PV 10/02/2015 - 7
CRE 10/02/2015 - 7

Hääletused :

PV 11/02/2015 - 9.15
CRE 11/02/2015 - 9.15
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0029

Protokoll
Teisipäev, 10. veebruar 2015 - Strasbourg

7. Piiriülene teabevahetus liiklusohutusnõuete rikkumise kohta ***I (arutelu)
Istungi stenogramm

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega hõlbustatakse piiriülest teabevahetust liiklusohutusnõuete rikkumise kohta [COM(2014)0476 - C8-0113/2014 - 2014/0218(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Inés Ayala Sender (A8-0001/2015)

Inés Ayala Sender tutvustas raportit.

Sõna võttis Violeta Bulc (komisjoni liige).

Sõna võtsid Georges Bach fraktsiooni PPE nimel, Ismail Ertug fraktsiooni S&D nimel, Peter van Dalen fraktsiooni ECR nimel, Izaskun Bilbao Barandica fraktsiooni ALDE nimel, Merja Kyllönen fraktsiooni GUE/NGL nimel, Bas Eickhout fraktsiooni Verts/ALE nimel, Peter Lundgren fraktsiooni EFDD nimel, Sylvie Goddyn (fraktsioonilise kuuluvuseta), Wim van de Camp, Lucy Anderson, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Bronis Ropė, Kosma Złotowski, Dominique Riquet, Jill Seymour, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Matt Carthy, Georg Mayer, Dieter-Lebrecht Koch, Isabella De Monte, Gesine Meissner, Bruno Gollnisch, Deirdre Clune, Olga Sehnalová, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska ja Dubravka Šuica.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Claudia Tapardel, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Igor Šoltes ja Nicola Caputo.

Sõna võtsid Violeta Bulc ja Inés Ayala Sender.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 11.2.2015protokoll punkt 9.15.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika