Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2014/0218(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0001/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0001/2015

Keskustelut :

PV 10/02/2015 - 7
CRE 10/02/2015 - 7

Äänestykset :

PV 11/02/2015 - 9.15
CRE 11/02/2015 - 9.15
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0029

Pöytäkirja
Tiistai 10. helmikuuta 2015 - Strasbourg

7. Liikenneturvallisuuteen liittyviä liikennerikkomuksia koskeva rajat ylittävä tietojenvaihto ***I (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi liikenneturvallisuuteen liittyviä liikennerikkomuksia koskevan rajat ylittävän tietojenvaihdon helpottamisesta [COM(2014)0476 - C8-0113/2014 - 2014/0218(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Inés Ayala Sender (A8-0001/2015)

Inés Ayala Sender esitteli mietinnön.

Violeta Bulc (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Georges Bach PPE-ryhmän puolesta, Ismail Ertug S&D-ryhmän puolesta, Peter van Dalen ECR-ryhmän puolesta, Izaskun Bilbao Barandica ALDE-ryhmän puolesta, Merja Kyllönen GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bas Eickhout Verts/ALE-ryhmän puolesta, Peter Lundgren EFDD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Sylvie Goddyn, Wim van de Camp, Lucy Anderson, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bronis Ropė, Kosma Złotowski, Dominique Riquet, Jill Seymour, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Matt Carthy, Georg Mayer, Dieter-Lebrecht Koch, Isabella De Monte, Gesine Meissner, Bruno Gollnisch, Deirdre Clune, Olga Sehnalová, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska ja Dubravka Šuica.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Claudia Tapardel, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Igor Šoltes ja Nicola Caputo.

Puheenvuorot: Violeta Bulc ja Inés Ayala Sender.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 11.2.2015, kohta 9.15.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö