Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2014/0218(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0001/2015

Ingediende teksten :

A8-0001/2015

Debatten :

PV 10/02/2015 - 7
CRE 10/02/2015 - 7

Stemmingen :

PV 11/02/2015 - 9.15
CRE 11/02/2015 - 9.15
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0029

Notulen
Dinsdag 10 februari 2015 - Straatsburg

7. Grensoverschrijdende uitwisseling van informatie over verkeersveiligheidsgerelateerde verkeersovertredingen ***I (debat)
Volledige verslagen

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad ter facilitering van de grensoverschrijdende uitwisseling van informatie over verkeersveiligheidsgerelateerde verkeersovertredingen [COM(2014)0476 - C8-0113/2014 - 2014/0218(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0001/2015)

Inés Ayala Sender leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Violeta Bulc (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Georges Bach, namens de PPE-Fractie, Ismail Ertug, namens de S&D-Fractie, Peter van Dalen, namens de ECR-Fractie, Izaskun Bilbao Barandica, namens de ALDE-Fractie, Merja Kyllönen, namens de GUE/NGL-Fractie, Bas Eickhout, namens de Verts/ALE-Fractie, Peter Lundgren, namens de EFDD-Fractie, Sylvie Goddyn, niet-fractiegebonden lid, Wim van de Camp, Lucy Anderson, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Bronis Ropė, Kosma Złotowski, Dominique Riquet, Jill Seymour, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Matt Carthy, Georg Mayer, Dieter-Lebrecht Koch, Isabella De Monte, Gesine Meissner, Bruno Gollnisch, Deirdre Clune, Olga Sehnalová, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska en Dubravka Šuica.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Claudia Tapardel, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Igor Šoltes en Nicola Caputo.

Het woord wordt gevoerd door Violeta Bulc en Inés Ayala Sender.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.15 van de notulen van 11.2.2015.

Juridische mededeling - Privacybeleid