Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/0218(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0001/2015

Predkladané texty :

A8-0001/2015

Rozpravy :

PV 10/02/2015 - 7
CRE 10/02/2015 - 7

Hlasovanie :

PV 11/02/2015 - 9.15
CRE 11/02/2015 - 9.15
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0029

Zápisnica
Utorok, 10. februára 2015 - Štrasburg

7. Cezhraničná výmena informácií o dopravných priestupkoch súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky ***I (rozprava)
Doslovný zápis

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa uľahčuje cezhraničná výmena informácií o dopravných priestupkoch súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky [COM(2014)0476 - C8-0113/2014 - 2014/0218(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A8-0001/2015)

Inés Ayala Sender uviedla správu.

V rozprave vystúpila Violeta Bulc (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Georges Bach v mene skupiny PPE, Ismail Ertug v mene skupiny S&D, Peter van Dalen v mene skupiny ECR, Izaskun Bilbao Barandica v mene skupiny ALDE, Merja Kyllönen v mene skupiny GUE/NGL, Bas Eickhout v mene skupiny Verts/ALE, Peter Lundgren v mene skupiny EFDD, Sylvie Goddyn – nezaradená poslankyňa, Wim van de Camp, Lucy Anderson, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bronis Ropė, Kosma Złotowski, Dominique Riquet, Jill Seymour, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Matt Carthy, Georg Mayer, Dieter-Lebrecht Koch, Isabella De Monte, Gesine Meissner, Bruno Gollnisch, Deirdre Clune, Olga Sehnalová, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska a Dubravka Šuica.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Claudia Tapardel, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Igor Šoltes a Nicola Caputo.

Vystúpili: Violeta Bulc a Inés Ayala Sender.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.15 zápisnice zo dňa 11.2.2015.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia