Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/0218(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0001/2015

Ingivna texter :

A8-0001/2015

Debatter :

PV 10/02/2015 - 7
CRE 10/02/2015 - 7

Omröstningar :

PV 11/02/2015 - 9.15
CRE 11/02/2015 - 9.15
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0029

Protokoll
Tisdagen den 10 februari 2015 - Strasbourg

7. Gränsöverskridande informationsutbyte om trafiksäkerhetsrelaterade brott ***I (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om underlättande av gränsöverskridande informationsutbyte om trafiksäkerhetsrelaterade brott [COM(2014)0476 - C8-0113/2014 - 2014/0218(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Inés Ayala Sender (A8-0001/2015)

Inés Ayala Sender redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Violeta Bulc (ledamot av kommissionen).

Talare: Georges Bach för PPE-gruppen, Ismail Ertug för S&D-gruppen, Peter van Dalen för ECR-gruppen, Izaskun Bilbao Barandica för ALDE-gruppen, Merja Kyllönen för GUE/NGL-gruppen, Bas Eickhout för Verts/ALE-gruppen, Peter Lundgren för EFDD-gruppen, Sylvie Goddyn, grupplös, Wim van de Camp, Lucy Anderson, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bronis Ropė, Kosma Złotowski, Dominique Riquet, Jill Seymour, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Matt Carthy, Georg Mayer, Dieter-Lebrecht Koch, Isabella De Monte, Gesine Meissner, Bruno Gollnisch, Deirdre Clune, Olga Sehnalová, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska och Dubravka Šuica.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Claudia Tapardel, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Igor Šoltes och Nicola Caputo.

Talare: Violeta Bulc och Inés Ayala Sender.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.15 i protokollet av den 11.2.2015.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy