Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 10. veebruar 2015 - Strasbourg

8. Olukord Kongo Demokraatlikus Vabariigis (arutelu)
Istungi stenogramm

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Olukord Kongo Demokraatlikus Vabariigis (2015/2552(RSP))

Federica Mogherini (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja) esines avaldusega.

Sõna võtsid Davor Ivo Stier fraktsiooni PPE nimel, Kashetu Kyenge fraktsiooni S&D nimel, Louis Michel fraktsiooni ALDE nimel, Lidia Senra Rodríguez fraktsiooni GUE/NGL nimel, Judith Sargentini fraktsiooni Verts/ALE nimel, James Carver fraktsiooni EFDD nimel, Mariya Gabriel, Maria Arena, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Elena Valenciano, Enrique Guerrero Salom ja Doru-Claudian Frunzulică.

ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Notis Marias, Ivan Jakovčić, Michèle Rivasi, Fabio Massimo Castaldo ja Gianluca Buonanno.

Sõna võttis Federica Mogherini.

Arutelu lõpetati.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika