Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Tiistai 10. helmikuuta 2015 - Strasbourg

8. Kongon demokraattisen tasavallan tilanne (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Kongon demokraattisen tasavallan tilanne (2015/2552(RSP))

Federica Mogherini (komission varapuheenjohtaja / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Davor Ivo Stier PPE-ryhmän puolesta, Kashetu Kyenge S&D-ryhmän puolesta, Louis Michel ALDE-ryhmän puolesta, Lidia Senra Rodríguez GUE/NGL-ryhmän puolesta, Judith Sargentini Verts/ALE-ryhmän puolesta, James Carver EFDD-ryhmän puolesta, Mariya Gabriel, Maria Arena, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Elena Valenciano, Enrique Guerrero Salom ja Doru-Claudian Frunzulică.

Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Notis Marias, Ivan Jakovčić, Michèle Rivasi, Fabio Massimo Castaldo ja Gianluca Buonanno.

Federica Mogherini käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö