Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 10. februára 2015 - Štrasburg

8. Situácia v Konžskej demokratickej republike (rozprava)
Doslovný zápis

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Situácia v Konžskej demokratickej republike (2015/2552(RSP))

Federica Mogherini (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Davor Ivo Stier v mene skupiny PPE, Kashetu Kyenge v mene skupiny S&D, Louis Michel v mene skupiny ALDE, Lidia Senra Rodríguez v mene skupiny GUE/NGL, Judith Sargentini v mene skupiny Verts/ALE, James Carver v mene skupiny EFDD, Mariya Gabriel, Maria Arena, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Elena Valenciano, Enrique Guerrero Salom a Doru-Claudian Frunzulică.

PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Notis Marias, Ivan Jakovčić, Michèle Rivasi, Fabio Massimo Castaldo a Gianluca Buonanno.

V rozprave vystúpila Federica Mogherini.

Rozprava sa skončila.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia