Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 10 februari 2015 - Strasbourg

8. Situationen i Demokratiska republiken Kongo (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Demokratiska republiken Kongo (2015/2552(RSP))

Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde ett uttalande.

Talare: Davor Ivo Stier för PPE-gruppen, Kashetu Kyenge för S&D-gruppen, Louis Michel för ALDE-gruppen, Lidia Senra Rodríguez för GUE/NGL-gruppen, Judith Sargentini för Verts/ALE-gruppen, James Carver för EFDD-gruppen, Mariya Gabriel, Maria Arena, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Elena Valenciano, Enrique Guerrero Salom och Doru-Claudian Frunzulică.

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias, Ivan Jakovčić, Michèle Rivasi, Fabio Massimo Castaldo och Gianluca Buonanno.

Talare: Federica Mogherini.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy