Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 10. februar 2015 - Strasbourg

9. Utilstrækkelig finansiering til UNRWA (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Redegørelse ved næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Utilstrækkelig finansiering til UNRWA (2015/2563(RSP))

Johannes Hahn (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen for næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Talere: Mariya Gabriel for PPE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Margrete Auken, Victor Boștinaru for S&D-Gruppen, Anders Primdahl Vistisen for ECR-Gruppen, Fernando Maura Barandiarán for ALDE-Gruppen, Martina Anderson for GUE/NGL-Gruppen, Margrete Auken for Verts/ALE-Gruppen, Fabio Massimo Castaldo for EFDD-Gruppen, Eleftherios Synadinos, løsgænger, Davor Ivo Stier, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Ivan Jakovčić, Enrique Guerrero Salom, Ivo Vajgl, Neoklis Sylikiotis, Arne Lietz, Javier Nart, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Arne Gericke, Patrick Le Hyaric, Richard Howitt, Eider Gardiazabal Rubial og Marita Ulvskog.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Franc Bogovič, Nicola Caputo, Josu Juaristi Abaunz og Ignazio Corrao.

Indlæg af Johannes Hahn.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik