Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 10. veebruar 2015 - Strasbourg

9. Palestiina pagulaste abiorganisatsiooni ebapiisav rahastamine (arutelu)
Istungi stenogramm

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Palestiina pagulaste abiorganisatsiooni ebapiisav rahastamine (2015/2563(RSP))

Johannes Hahn (komisjoni liige) esines komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja nimel avaldusega.

Sõna võtsid Mariya Gabriel fraktsiooni PPE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Margrete Auken, Victor Boştinaru fraktsiooni S&D nimel, Anders Primdahl Vistisen fraktsiooni ECR nimel, Fernando Maura Barandiarán fraktsiooni ALDE nimel, Martina Anderson fraktsiooni GUE/NGL nimel, Margrete Auken fraktsiooni Verts/ALE nimel, Fabio Massimo Castaldo fraktsiooni EFDD nimel, Eleftherios Synadinos (fraktsioonilise kuuluvuseta), Davor Ivo Stier, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Ivan Jakovčić, Enrique Guerrero Salom, Ivo Vajgl, Neoklis Sylikiotis, Arne Lietz, Javier Nart, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Arne Gericke, Patrick Le Hyaric, Richard Howitt, Eider Gardiazabal Rubial ja Marita Ulvskog.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Franc Bogovič, Nicola Caputo, Josu Juaristi Abaunz ja Ignazio Corrao.

Sõna võttis Johannes Hahn.

Arutelu lõpetati.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika