Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Tiistai 10. helmikuuta 2015 - Strasbourg

9. UNRWA:n rahoituksen puute (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: UNRWA:n rahoituksen puute (2015/2563(RSP))

Johannes Hahn (komission jäsen) antoi julkilausuman komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta.

Puheenvuorot: Mariya Gabriel PPE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Margrete Auken, Victor Boştinaru S&D-ryhmän puolesta, Anders Primdahl Vistisen ECR-ryhmän puolesta, Fernando Maura Barandiarán ALDE-ryhmän puolesta, Martina Anderson GUE/NGL-ryhmän puolesta, Margrete Auken Verts/ALE-ryhmän puolesta, Fabio Massimo Castaldo EFDD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Eleftherios Synadinos, Davor Ivo Stier, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Ivan Jakovčić, Enrique Guerrero Salom, Ivo Vajgl, Neoklis Sylikiotis, Arne Lietz, Javier Nart, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Arne Gericke, Patrick Le Hyaric, Richard Howitt, Eider Gardiazabal Rubial ja Marita Ulvskog.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Franc Bogovič, Nicola Caputo, Josu Juaristi Abaunz ja Ignazio Corrao.

Johannes Hahn käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö