Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2015. február 10., Kedd - Strasbourg

9. Az UNRWA finanszírozási nehézségei (vita)
Szó szerinti jegyzőkönyv

A Bizottság alelnökének / az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: Az UNRWA finanszírozási nehézségei (2015/2563(RSP))

Johannes Hahn (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz a Bizottság alelnöke / az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nevében.

Felszólal: Mariya Gabriel, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Margrete Auken, Victor Boştinaru, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Anders Primdahl Vistisen, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Fernando Maura Barandiarán, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Martina Anderson, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Margrete Auken, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Fabio Massimo Castaldo, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Eleftherios Synadinos, független, Davor Ivo Stier, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Ivan Jakovčić, Enrique Guerrero Salom, Ivo Vajgl, Neoklis Sylikiotis, Arne Lietz, Javier Nart, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Arne Gericke, Patrick Le Hyaric, Richard Howitt, Eider Gardiazabal Rubial és Marita Ulvskog.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Franc Bogovič, Nicola Caputo, Josu Juaristi Abaunz és Ignazio Corrao.

Felszólal: Johannes Hahn.

A vitát berekesztik.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat