Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Antradienis, 2015 m. vasario 10 d. - Strasbūras

9. Nekankamas Jungtinių Tautų pagalbos ir darbo Palestinos pabėgėliams organizacijos (JTPDO) finansavimas (diskusijos)
Stenograma

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Nekankamas Jungtinių Tautų pagalbos ir darbo Palestinos pabėgėliams organizacijos (JTPDO) finansavimas (2015/2563(RSP))

Johannes Hahn (Komisijos narys) padarė pareiškimą vardu Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai.

Kalbėjo: Mariya Gabriel PPE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Margrete Auken), Victor Boştinaru S&D frakcijos vardu, Anders Primdahl Vistisen ECR frakcijos vardu, Fernando Maura Barandiarán ALDE frakcijos vardu, Martina Anderson GUE/NGL frakcijos vardu, Margrete Auken Verts/ALE frakcijos vardu, Fabio Massimo Castaldo EFDD frakcijos vardu, Eleftherios Synadinos , nepriklausomas Parlamento narys, Davor Ivo Stier (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Ivan Jakovčić), Enrique Guerrero Salom, Ivo Vajgl, Neoklis Sylikiotis, Arne Lietz, Javier Nart (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Arne Gericke), Patrick Le Hyaric, Richard Howitt, Eider Gardiazabal Rubial ir Marita Ulvskog.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Franc Bogovič, Nicola Caputo, Josu Juaristi Abaunz ir Ignazio Corrao.

Kalbėjo Johannes Hahn.

Diskusijos baigtos.

Teisinė informacija - Privatumo politika