Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Otrdiena, 2015. gada 10. februāris - Strasbūra

9. UNRWA nepieciešamā finansējuma trūkums (debates)
Stenogramma

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: UNRWA nepieciešamā finansējuma trūkums (2015/2563(RSP)).

Johannes Hahn (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos vārdā.

Uzstājās Mariya Gabriel PPE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Margrete Auken, Victor Boştinaru S&D grupas vārdā, Anders Primdahl Vistisen ECR grupas vārdā, Fernando Maura Barandiarán ALDE grupas vārdā, Martina Anderson GUE/NGL grupas vārdā, Margrete Auken Verts/ALE grupas vārdā, Fabio Massimo Castaldo EFDD grupas vārdā, Eleftherios Synadinos, pie grupām nepiederošs deputāts, Davor Ivo Stier, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Ivan Jakovčić, Enrique Guerrero Salom, Ivo Vajgl, Neoklis Sylikiotis, Arne Lietz, Javier Nart, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Arne Gericke, Patrick Le Hyaric, Richard Howitt, Eider Gardiazabal Rubial un Marita Ulvskog.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Franc Bogovič, Nicola Caputo, Josu Juaristi Abaunz un Ignazio Corrao.

Uzstājās Johannes Hahn.

Debates tika slēgtas.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika