Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 10 februari 2015 - Straatsburg

9. Financieringstekort UNRWA (debat)
Volledige verslagen

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Financieringstekort UNRWA (2015/2563(RSP))

Johannes Hahn (lid van de Commissie) legt de verklaring af namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Het woord wordt gevoerd door Mariya Gabriel, namens de PPE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Margrete Auken, Victor Boştinaru, namens de S&D-Fractie, Anders Primdahl Vistisen, namens de ECR-Fractie, Fernando Maura Barandiarán, namens de ALDE-Fractie, Martina Anderson, namens de GUE/NGL-Fractie, Margrete Auken, namens de Verts/ALE-Fractie, Fabio Massimo Castaldo, namens de EFDD-Fractie, Eleftherios Synadinos, niet-fractiegebonden lid, Davor Ivo Stier, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Ivan Jakovčić, Enrique Guerrero Salom, Ivo Vajgl, Neoklis Sylikiotis, Arne Lietz, Javier Nart, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Arne Gericke, Patrick Le Hyaric, Richard Howitt, Eider Gardiazabal Rubial en Marita Ulvskog.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Franc Bogovič, Nicola Caputo, Josu Juaristi Abaunz en Ignazio Corrao.

Het woord wordt gevoerd door Johannes Hahn.

Het debat wordt gesloten.

Juridische mededeling - Privacybeleid