Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 10 februarie 2015 - Strasbourg

9. Insuficiența fondurilor destinate UNRWA (dezbatere)
Stenograma

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Insuficiența fondurilor destinate UNRWA (2015/2563(RSP))

Johannes Hahn (membru al Comisiei) a făcut declarația în numele Vicepreședintele Comisiei și Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Au intervenit: Mariya Gabriel, în numele Grupului PPE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Margrete Auken, Victor Boştinaru, în numele Grupului S&D, Anders Primdahl Vistisen, în numele Grupului ECR, Fernando Maura Barandiarán, în numele Grupului ALDE, Martina Anderson, în numele Grupului GUE/NGL, Margrete Auken, în numele Grupului Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, în numele Grupului EFDD, Eleftherios Synadinos, neafiliat, Davor Ivo Stier, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Ivan Jakovčić, Enrique Guerrero Salom, Ivo Vajgl, Neoklis Sylikiotis, Arne Lietz, Javier Nart, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Arne Gericke, Patrick Le Hyaric, Richard Howitt, Eider Gardiazabal Rubial și Marita Ulvskog.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Franc Bogovič, Nicola Caputo, Josu Juaristi Abaunz și Ignazio Corrao.

A intervenit Johannes Hahn.

Dezbaterea s-a încheiat.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate