Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 10 februari 2015 - Strasbourg

9. Brist på finansiering av UNRWA (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Brist på finansiering av UNRWA (2015/2563(RSP))

Johannes Hahn (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande för vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talare: Mariya Gabriel för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Margrete Auken, Victor Boştinaru för S&D-gruppen, Anders Primdahl Vistisen för ECR-gruppen, Fernando Maura Barandiarán för ALDE-gruppen, Martina Anderson för GUE/NGL-gruppen, Margrete Auken för Verts/ALE-gruppen, Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen, Eleftherios Synadinos, grupplös, Davor Ivo Stier, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ivan Jakovčić, Enrique Guerrero Salom, Ivo Vajgl, Neoklis Sylikiotis, Arne Lietz, Javier Nart, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Arne Gericke, Patrick Le Hyaric, Richard Howitt, Eider Gardiazabal Rubial och Marita Ulvskog.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Franc Bogovič, Nicola Caputo, Josu Juaristi Abaunz och Ignazio Corrao.

Talare: Johannes Hahn.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy