Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 10 februari 2015 - Straatsburg

10. Rectificatie (artikel 231 van het Reglement)

Rectificatie P8_TA-PROV(2015)0004(COR01) is gisteren ter plenaire vergadering bekendgemaakt (punt 4 van de notulen van 9.2.2015).

Aangezien noch een fractie noch ten minste veertig leden hebben verzocht deze rectificatie in stemming te brengen (artikel 231, lid 4, van het Reglement), wordt deze geacht te zijn goedgekeurd.

(De vergadering wordt enkele ogenblikken onderbroken)

Juridische mededeling - Privacybeleid