Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Otrdiena, 2015. gada 10. februāris - Strasbūra

11. Stāvoklis Ukrainā (debates)
Stenogramma

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Stāvoklis Ukrainā (2015/2560(RSP)).

Federica Mogherini (Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Jacek Saryusz-Wolski PPE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Ioan Mircea Paşcu, Knut Fleckenstein S&D grupas vārdā, Charles Tannock ECR grupas vārdā un Johannes Cornelis van Baalen ALDE grupas vārdā.

SĒDI VADA: Ioan Mircea PAŞCU
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Helmut Scholz GUE/NGL grupas vārdā, Rebecca Harms Verts/ALE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Gianluca Buonanno, Valentinas Mazuronis EFDD grupas vārdā, Georgios Epitideios, pie grupām nepiederošs deputāts, Cristian Dan Preda, Victor Boştinaru, Andrzej Duda, Petras Auštrevičius, Miloslav Ransdorf, Heidi Hautala, Mario Borghezio, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Elmar Brok, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Doru-Claudian Frunzulică, Tonino Picula, Mark Demesmaeker, Ivo Vajgl, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Marek Jurek, Reinhard Bütikofer, Jean-Luc Schaffhauser, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Kazimierz Michał Ujazdowski, Andrej Plenković, kas atbildēja arī uz diviem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva William (The Earl of) Dartmouth un Ivan Jakovčić, Tibor Szanyi, Zdzisław Krasnodębski, Kaja Kallas, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Dariusz Rosati, Peter Eriksson, Aymeric Chauprade, Sandra Kalniete, Andi Cristea, Marek Jurek, Nicolas Bay, Andrea Bocskor, Richard Howitt, Jaromír Štětina, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Beatriz Becerra Basterrechea, Marju Lauristin, Jo Leinen, Eugen Freund un Jean-Luc Schaffhauser par Eugen Freund uzstāšanos.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Anna Záborská, Doru-Claudian Frunzulică, Angel Dzhambazki, Urmas Paet, Inês Cristina Zuber, Fabio Massimo Castaldo un Krisztina Morvai.

Uzstājās Federica Mogherini.

Debates tika slēgtas.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 19.25 un atsākta plkst. 19.35.)

SĒDI VADA: David-Maria SASSOLI
Priekšsēdētāja vietnieks

Juridisks paziņojums - Privātuma politika