Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 10 februari 2015 - Straatsburg

11. Situatie in Oekraïne (debat)
Volledige verslagen

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Situatie in Oekraïne (2015/2560(RSP))

Federica Mogherini (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Jacek Saryusz-Wolski, namens de PPE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Ioan Mircea Paşcu, Knut Fleckenstein, namens de S&D-Fractie, Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, en Johannes Cornelis van Baalen, namens de ALDE-Fractie.

VOORZITTER: Ioan Mircea PAŞCU
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Helmut Scholz, namens de GUE/NGL-Fractie, Rebecca Harms, namens de Verts/ALE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Gianluca Buonanno, Valentinas Mazuronis, namens de EFDD-Fractie, Georgios Epitideios, niet-fractiegebonden lid, Cristian Dan Preda, Victor Boştinaru, Andrzej Duda, Petras Auštrevičius, Miloslav Ransdorf, Heidi Hautala, Mario Borghezio, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Elmar Brok, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Doru-Claudian Frunzulică, Tonino Picula, Mark Demesmaeker, Ivo Vajgl, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Marek Jurek, Reinhard Bütikofer, Jean-Luc Schaffhauser, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Kazimierz Michał Ujazdowski, Andrej Plenković, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van William (The Earl of) Dartmouth en Ivan Jakovčić, Tibor Szanyi, Zdzisław Krasnodębski, Kaja Kallas, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Dariusz Rosati, Peter Eriksson, Aymeric Chauprade, Sandra Kalniete, Andi Cristea, Marek Jurek, Nicolas Bay, Andrea Bocskor, Richard Howitt, Jaromír Štětina, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Beatriz Becerra Basterrechea, Marju Lauristin, Jo Leinen, Eugen Freund en Jean-Luc Schaffhauser, laatstgenoemde over de woorden van Eugen Freund.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Anna Záborská, Doru-Claudian Frunzulică, Angel Dzhambazki, Urmas Paet, Inês Cristina Zuber, Fabio Massimo Castaldo en Krisztina Morvai.

Het woord wordt gevoerd door Federica Mogherini.

Het debat wordt gesloten.

(De vergadering wordt om 19.25 uur onderbroken en om 19.35 uur hervat.)

VOORZITTER: David-Maria SASSOLI
Ondervoorzitter

Juridische mededeling - Privacybeleid