Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 10 februarie 2015 - Strasbourg

11. Situația din Ucraina (dezbatere)
Stenograma

Declarația Vicepreședintelui Comisiei și Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Situația din Ucraina (2015/2560(RSP))

Federica Mogherini (Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate) a făcut declarația.

Au intervenit: Jacek Saryusz-Wolski, în numele Grupului PPE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Ioan Mircea Paşcu, Knut Fleckenstein, în numele Grupului S&D, Charles Tannock, în numele Grupului ECR, și Johannes Cornelis van Baalen, în numele Grupului ALDE.

A PREZIDAT: Ioan Mircea PAŞCU
Vicepreședinte

Au intervenit: Helmut Scholz, în numele Grupului GUE/NGL, Rebecca Harms, în numele Grupului Verts/ALE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Gianluca Buonanno, Valentinas Mazuronis, în numele Grupului EFDD, Georgios Epitideios, neafiliat, Cristian Dan Preda, Victor Boştinaru, Andrzej Duda, Petras Auštrevičius, Miloslav Ransdorf, Heidi Hautala, Mario Borghezio, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Elmar Brok, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Doru-Claudian Frunzulică, Tonino Picula, Mark Demesmaeker, Ivo Vajgl, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Marek Jurek, Reinhard Bütikofer, Jean-Luc Schaffhauser, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Kazimierz Michał Ujazdowski, Andrej Plenković, care a răspuns, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către William (The Earl of) Dartmouth și Ivan Jakovčić, Tibor Szanyi, Zdzisław Krasnodębski, Kaja Kallas, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Dariusz Rosati, Peter Eriksson, Aymeric Chauprade, Sandra Kalniete, Andi Cristea, Marek Jurek, Nicolas Bay, Andrea Bocskor, Richard Howitt, Jaromír Štětina, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Beatriz Becerra Basterrechea, Marju Lauristin, Jo Leinen, Eugen Freund și Jean-Luc Schaffhauser, acesta din urmă referitor la intervenția lui Eugen Freund.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Anna Záborská, Doru-Claudian Frunzulică, Angel Dzhambazki, Urmas Paet, Inês Cristina Zuber, Fabio Massimo Castaldo și Krisztina Morvai.

A intervenit Federica Mogherini.

Dezbaterea s-a încheiat.

(Ședința, suspendată la 19.25, a fost reluată la 19.35.)

A PREZIDAT: David-Maria SASSOLI
Vicepreședinte

Aviz juridic - Politica de confidențialitate