Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 10. februára 2015 - Štrasburg

11. Situácia na Ukrajine (rozprava)
Doslovný zápis

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Situácia na Ukrajine (2015/2560(RSP))

Federica Mogherini (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Jacek Saryusz-Wolski v mene skupiny PPE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Ioan Mircea Paşcu, Knut Fleckenstein v mene skupiny S&D, Charles Tannock v mene skupiny ECR a Johannes Cornelis van Baalen v mene skupiny ALDE.

PREDSEDNÍCTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Helmut Scholz v mene skupiny GUE/NGL, Rebecca Harms v mene skupiny Verts/ALE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Gianluca Buonanno, Valentinas Mazuronis v mene skupiny EFDD, Georgios Epitideios – nezaradený poslanec, Cristian Dan Preda, Victor Boştinaru, Andrzej Duda, Petras Auštrevičius, Miloslav Ransdorf, Heidi Hautala, Mario Borghezio, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Elmar Brok, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Tonino Picula, Mark Demesmaeker, Ivo Vajgl, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Marek Jurek, Reinhard Bütikofer, Jean-Luc Schaffhauser, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Kazimierz Michał Ujazdowski, Andrej Plenković, ktorý zároveň odpovedal na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položil William (The Earl of) Dartmouth a Ivan Jakovčić, Tibor Szanyi, Zdzisław Krasnodębski, Kaja Kallas, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Dariusz Rosati, Peter Eriksson, Aymeric Chauprade, Sandra Kalniete, Andi Cristea, Marek Jurek, Nicolas Bay, Andrea Bocskor, Richard Howitt, Jaromír Štětina, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Beatriz Becerra Basterrechea, Marju Lauristin, Jo Leinen, Eugen Freund a Jean-Luc Schaffhauser, ktorý vystúpil k vystúpeniu Eugena Freunda.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Anna Záborská, Doru-Claudian Frunzulică, Angel Dzhambazki, Urmas Paet, Inês Cristina Zuber, Fabio Massimo Castaldo a Krisztina Morvai.

V rozprave vystúpila Federica Mogherini.

Rozprava sa skončila.

(Rokovanie bolo prerušené o 19.25 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 19.35 h.)

PREDSEDNÍCTVO: David-Maria SASSOLI
podpredseda

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia